:

Hvor meget fri sokkel?

Table of Contents:

  1. Hvor meget fri sokkel?
  2. Hvad er en Sokkelrende?
  3. Hvor bred skal en døråbning være?
  4. Hvor smal kan en dør være?
  5. Hvad er normal sokkelhøjde?
  6. Hvor høj skal soklen være?
  7. Hvad er en Sokkelaffugter?

Hvor meget fri sokkel?

​Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan øge risikoen for, at regnvand trænger ind i bygningen og giver fugtskader. Byg højt, projektér med fri sokkelhøjde på mindst 150 mm, og hæv kun terrænet lige ud for indgangsdøre lyder anbefalingerne i ny rapport fra SBi.

Hvad er en Sokkelrende?

Sokkelaffugter, voldgravsløsning eller sokkelrende er en rende, der løber langs en bygning. Funktionen er at holde soklen tør og sørge for, at den ikke bliver fugtig eller tager skade, når der etableres niveaufri adgang. Niveaufri adgang sikre at alle har den samme mulighed for at komme ind i bygningen.

Hvor bred skal en døråbning være?

Yderdøre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. Stk. 2. På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden.

Hvor smal kan en dør være?

De mest almindelige modulmål for indvendige døre er 7 x 21, 8 x 21 og 9 x 21. Det er altså typisk bredden, der varierer fra 70 til 90 cm, mens højden typisk er 210 cm.

Hvad er normal sokkelhøjde?

Normale anvisninger beskriver min. 10 cm sokkelhøjde ved murstenshuse, og min. 15 cm ved træbeklædninger eller lign. SBi har lavet en fin rapport om emnet, som beskriver hvor vigtigt det er at fugtsikre murværket og soklen – og med de stigende mængder af kraftigere regn, er denne regel mere vigtig end nogensinde.

Hvor høj skal soklen være?

Som udgangspunkt skal afstanden fra terræn til overkant af soklen være min. 10 cm ved uorganisk facademateriale (murværk) og 20 cm ved organisk facademateriale, fx en træbeklædning. Afstanden er til for at forhindre, at træ og mur tager skade af opsprøjt fra jord og fliser, når det regner.

Hvad er en Sokkelaffugter?

En sokkelaffugter, eller en ”sokkelrende” er en rende, der løber langs en bygning. Dens funktion er at holde soklen tør og sørge for, at den ikke bliver fugtig eller tager skade når der etableres niveaufri adgang. Niveaufri adgang er en regel, som skal sikre at alle har den samme mulighed for at komme ind i bygningen.