:

Hvad er variation i undervisningen?

Table of Contents:

  1. Hvad er variation i undervisningen?
  2. Hvordan planlægger man et undervisningsforløb?
  3. Hvad er en undervisningsplan?
  4. Hvad kan man lave med en læreruddannelse?
  5. Hvor mange elever i en gymnasieklasse?

Hvad er variation i undervisningen?

Læreren bør med sin didaktiske viden og erfaring løbende tilpasse undervis- ningsmetoderne til det faglige indhold og elevgruppen og dermed tilrettelægge en undervisning, der kombinerer forskellige undervisningsmetoder og derfor rummer en vis variation.

Hvordan planlægger man et undervisningsforløb?

Beslut hvilken progression de enkelte aktiviteter skal indgå i. Måske er det logisk at begynde med nogle delelementer frem for andre, så eleverne bygger viden op. Typisk er det lettest at forholde sig til indsamling og sortering, før man arbejder med materialekendskab. Closed loop er den mest komplekse læring.

Hvad er en undervisningsplan?

Formålet er at få enklere og tydeligere mål, beskrivelse og dokumentation af skolernes lokale tilrettelæggelse af undervisningen, samt den tilhørende evaluering og bedømmelse. Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Hvad kan man lave med en læreruddannelse?

Du skal sørge for, at alle elever får faglige udfordringer og får lært mest muligt. Lærerjobbet omfatter også opgaver som fx: opgaveretning, forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder, fællesarrangementer på skolen, studieture og ekskursioner, pasning af materialesamling og censorjob ved andre skoler.

Hvor mange elever i en gymnasieklasse?

Der er et såkaldt fleksibelt klasseloft på 28 elever. Det betyder, at der gennemsnitligt for et klassetrin må være maksimalt 28 elever i hver klasse. Der gerne være mere end 28 elever i enkelte klasser, hvis det opvejes af færre elever i andre klasser på samme klassetrin.