:

Hvad er et datterselskab?

Table of Contents:

 1. Hvad er et datterselskab?
 2. Hvorfor oprette et datterselskab?
 3. Hvad er koncernselskaber?
 4. Hvad er et hovedselskab?
 5. Hvad koster det at oprette et datterselskab?
 6. Hvorfor har man et holdingselskab?
 7. Hvilke grunde kan der være til at danske virksomheder opretter datterselskaber i udlandet?
 8. Hvornår er et selskab et datterselskab?
 9. Hvad er sambeskatning?
 10. Hvad er datterselskabsaktier?
 11. Hvad er et amba?
 12. Hvordan opretter man et datterselskab?
 13. Hvad kan man bruge et holdingselskab til?
 14. Hvad er ideen med et holdingselskab?
 15. Hvilke fem lande har de danske datterselskaber flest ansatte i?

Hvad er et datterselskab?

Et datterselskab er et selskab, som et andet selskab har bestemmende indflydelse over og dermed ejer og/eller kontrollerer. Selskabet som ejer datterselskabet kan kaldes et moderselskab og vil ofte være et holdingselskab.

Hvorfor oprette et datterselskab?

En af de klare fordele ved et datterselskab er, at det både er nemt at stifte og på samme vis nemt at sælge igen. Da det fungerer som en selvstændig enhed, kan det nemlig nemt sælges fra igen, hvis du ønsker det. En anden fordel er, at du kan overføre overskud skattefrit fra datterselskab til moderselskab.

Hvad er koncernselskaber?

To selskaber er en koncern, hvis det ene selskab (moderselskabet) ejer andele i et andet selskab (datterselskabet) og moderselskabet kan udøve bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Hvad er et hovedselskab?

Det udenlandske hovedselskab hæfter for de forpligtelser, filialbestyreren eller filialbestyrerne indgår. Hovedselskabet er i alle retsforhold, der udspringer af dets virksomhed her i landet, underkastet dansk ret og danske domstolens afgørelser, jf. selskabslovens § 348.

Hvad koster det at oprette et datterselskab?

Stifteren af selskabet er derved ikke længere dig privat, men i stedet moderselskabet. Når datterselskabets skal stiftes, skal der findes en stiftelseskapital på 50.000 kr. (såfremt det er et ApS). Her kan man dog genanvende moderselskabets kapital, således at du reelt set ikke skal ud og finde 50.000 kr.

Hvorfor har man et holdingselskab?

Formålet med at stifte et holdingselskab er bl. a. at minimere risikoen for ejerne, ligesom formen er forbundet med visse skattefordele: Ejer holdingselskabet mere end 10% af et driftsselskab kan overskuddet i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet.

Hvilke grunde kan der være til at danske virksomheder opretter datterselskaber i udlandet?

Denne etableringsform i et fremmed land er den mest vidtgående, men derfor også i mange tilfælde den bedste, specielt når man først har fået fodfæste på et givent marked og ønsker at udbygge den opnåede position.

Hvornår er et selskab et datterselskab?

Et selskab, som ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne direkte eller indirekte, anses således for at udøve bestemmende indflydelse og dermed for at være moderselskab, medmindre selskabet godtgør, at den ikke udøver bestemmende indflydelse over det andet selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Hvad er sambeskatning?

Sambeskatning er et synonym for fælles beskatning. En koncern, der har et eller flere datterselskaber under sig, har i nogle tilfælde pligt til at afregne skat som en samlet helhed. Altså pligt til at gøre brug af sambeskatning.

Hvad er datterselskabsaktier?

Ved datterselskabsaktier forstås normalt aktier, som ejes af et selskab, som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet.

Hvad er et amba?

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) En forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.) defineres som en erhvervsdrivende forening, der fremmer medlemmernes økonomiske interesser, hvor ingen af medlemmerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk.

Hvordan opretter man et datterselskab?

Hvordan stifter man et datterselskab? At stifte et datterselskab er enkelt. Der kræver blot at moderselskabet stifter et selskab, som registreres som dets datterselskab. Datterselskabet skal ligeledes registreres hos Erhvervsstyrelsen og Virk.dk, for at være et gyldigt datterselskab og derved modtage et CVR-nummer.

Hvad kan man bruge et holdingselskab til?

Specielt ved holdingselskab Da et holdingselskabs typiske eneste aktivitet er at eje anparter eller aktier i et andet selskab, skal det derfor ikke momsregistreres. Dog kan der være holdingselskaber, som f. eks. udbetaler løn og investerer aktivt.

Hvad er ideen med et holdingselskab?

Et holdingselskab er groft sagt et selskab, der ejer aktierne eller anparterne i et andet selskab. Der kan være store fordele ved at have det, hvis man i forvejen ejer aktier/anparter i et selskab personligt. Særligt hvis man er i god tid og vil generationsskifte eller senere sælge uden personligt at blive beskattet.

Hvilke fem lande har de danske datterselskaber flest ansatte i?

Storbritannien, Indien og Kina er de tre lande, som danske datterselskaber i udlandet i 2013 havde flest ansatte i. Herefter følger Tyskland, Sverige, Indonesien, USA, Thailand, Frankrig og Polen. Tilsammen var 53 pct.