:

Hvad er templets betydning i hinduismen?

Table of Contents:

 1. Hvad er templets betydning i hinduismen?
 2. Hvad er Brahmas funktion?
 3. Hvad kan man blive genfødt som i hinduismen?
 4. Hvad betyder Garbagriha?
 5. Hvad er Puja i hinduismen?
 6. Hvad er PUJA buddhisme?
 7. Hvad er brahman i buddhismen?
 8. Hvad sker der efter døden hinduisme?
 9. Hvad er frigørelse i hinduismen?
 10. Hvordan ser et hinduistisk tempel ud?
 11. Hvor mange hellige skrifter er der i hinduismen?
 12. Hvad er en bindi?

Hvad er templets betydning i hinduismen?

En præst står for de daglige ofre til guden, holder templet rent og fordeler helliggjort mad (prasad ), til de besøgende.

Hvad er Brahmas funktion?

Brahma er i hinduismen Universets skaber og visdommens gud. Sammen med Shiva og Vishnu udgør han en del af hinduismens Trimurti. Brahma er fader til Manu fra hvem menneskeheden nedstammer. Brahma har fire ansigter, men man kan kun se tre af dem på en gang.

Hvad kan man blive genfødt som i hinduismen?

Hinduerne mener, at man bliver genfødt, når man dør. Det kan være i form af en plante, en sten, et dyr eller et menneske.

Hvad betyder Garbagriha?

I centrum ligger selve helligdommen, et lille dunkelt rum, garbhagriha, der huser den guddom, som templet er viet til. Foran helligdommen er der en eller flere haller, mandapa, til forskellige formål; i en natamandapa fx opføres der rituelle danse.

Hvad er Puja i hinduismen?

Puja, (af sanskrit pūjā 'tilbedelse, dyrkelse'), i indiske religioner rituel tilbedelse af et gudebillede eller et symbol vha. håndstillinger eller offergaver. Offergaverne kan bestå af blomster, røgelse, lys eller frugt. Puja forrettes daglig i hjemmet eller i et tempel.

Hvad er PUJA buddhisme?

Puja, (af sanskrit pūjā 'tilbedelse, dyrkelse'), i indiske religioner rituel tilbedelse af et gudebillede eller et symbol vha. håndstillinger eller offergaver. Offergaverne kan bestå af blomster, røgelse, lys eller frugt. Puja forrettes daglig i hjemmet eller i et tempel.

Hvad er brahman i buddhismen?

Brahma er en personifikation af det upersonlige begreb brahman, det højeste princip i tilværelsen, det absolutte. Begrebet brahman var imidlertid vanskeligt at fatte for menigmand. Derfor dannede man af det abstrakte begreb en konkret guddom, og den vediske skabergud Prajapatis egenskaber overførtes på ham.

Hvad sker der efter døden hinduisme?

Hinduer tror på, at det kun er legemet, der dør. Sjælen vandrer videre til en ny inkarnation og bliver genfødt. Sjælen kan blive genfødt i alt levende, og genfødselshjulet (samsara) fortsætter, indtil befrielsen (moksha) er nået.

Hvad er frigørelse i hinduismen?

Hinduernes liv styres af en moral, hvor begreber som sandfærdighed, ikke-vold, renhed, gavmildhed og medfølelse bør være rettesnoren i deres stræben efter åndelig frigørelse, moksha.

Hvordan ser et hinduistisk tempel ud?

De nordlige tårne, shikhara, er høje med en afrundet kontur, de sydlige, vimana, er lavere og pyramideformede. I sydindiske templer udviklede indgangsportalerne sig til pyramidelignende tårne, gopura, der efterhånden overskyggede selve tempeltårnet. I Nordindien har tempeltårnet altid været det dominerende element.

Hvor mange hellige skrifter er der i hinduismen?

hellig viden, er navnet på fire skrifter skrevet på sanskrit. De har titlerne Rigveda, Samaveda, Yajurveda og Atharveda. Den ældste af vedaerne er Rigveda.

Hvad er en bindi?

Bindi er en dekoration i panden – oftest en rød prik, men det kan også være et smykke – som bruges som udsmykning i Indien, Bangladesh og andre områder i Sydasien.