:

Hvad tjener en Hus Forbi sælger?

Table of Contents:

 1. Hvad tjener en Hus Forbi sælger?
 2. Hvordan bliver man Hus Forbi sælger?
 3. Hvad betyder utryghedsskabende tiggeri?
 4. Hvad bruger hjemløse deres penge på?
 5. Hvor meget tjener man som hjemløs?
 6. Hvad får man som hjemløs?
 7. Hvem ejer Hus Forbi?
 8. Er det lovligt eller ulovligt at tigge i Danmark?
 9. Hvad betyder betle?
 10. Hvorfor bliver folk hjemløs i Danmark?
 11. Hvem læser Hus Forbi?

Hvad tjener en Hus Forbi sælger?

i gadesalg. Sælgeren tjener 15 kr. pr. avis.

Hvordan bliver man Hus Forbi sælger?

Hvis man vil være sælger, skal man henvende sig til Hus Forbis sekretariat eller til en af Hus Forbis distributører. Her bliver man sat ind i Hus Forbis regler for sælgere, som bl. a. omfatter et kodeks for, hvordan man opfører sig som sælger på gaden.

Hvad betyder utryghedsskabende tiggeri?

Tiggeri er ulovligt i Danmark, men en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en sag om en tigger i Schweiz vil ifølge eksperter med al sandsynlighed betyde, at den danske lovgivning er en overtrædelse af basale menneskerettigheder.

Hvad bruger hjemløse deres penge på?

De fleste hjemløse – 62 procent – er på kontanthjælp, mens 21 procent modtager førtidspension. Tre procent har en lønindkomst. En procent fortæller, at de sælger Hus Forbi. Flere steder kan hjemløse få støtte til at komme ud af deres gæld.

Hvor meget tjener man som hjemløs?

Det sociale frikort. Frikortet giver borgeren mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i kontanthjælpen eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Hvad får man som hjemløs?

Langt størstedelen af hjemløse modtager enten kontanthjælp (69 %) eller førtidspension (11 %). Den øvrige del fordeler sig på lønindkomst, dagpenge, folkepension mv. Kun megethjemløse har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem ejer Hus Forbi?

Avisen udgives af foreningen Hus Forbi og bliver til i et samarbejde mellem nuværende og tidligere hjemløse samt professionelle journalister og fotografer. Hus Forbi er økonomisk uafhængig. Avisen fik i en årrække støtte fra Socialministeriet, men bladdriften giver nu overskud.

Er det lovligt eller ulovligt at tigge i Danmark?

I dag er tiggeri i Danmark ulovligt i henhold til straffelovens § 197. At tigge eller lade et medlem af en husstand under 18 tigge er ulovligt efter at være blevet advaret af politiet og er strafbart.

Hvad betyder betle?

Betleri, handling, hvor der ved personlig henvendelse bedes om en gave på en måde, som kan virke generende. Strafbarheden efter Straffelovens § 197 er betinget af, at politiet forud har givet vedkommende en advarsel.

Hvorfor bliver folk hjemløs i Danmark?

Nogle af de vigtigste årsager er: psykisk sygdom (41 pct.), stofmisbrug (33 pct.), alkoholmisbrug (24 pct.), økonomiske vanskeligheder (26 pct.) og skilsmisse (13 pct.). Hertil kommer 22 pct., som har manglet en egnet bolig eller botilbud, mens 19 pct. er blevet udsat af en bolig.

Hvem læser Hus Forbi?

Hus Forbi sælges på gaden Foreningen Hus Forbi har 2700 registrerede hjemløse og socialt udsatte sælgere, og avisen sælges i et opslag på 85000 og læses af 500.000 læsere hvert kvartal og er dermed den næst mest læste udgivelse i Danmark i kategorien magasiner (index Dan- mark/Gallup 1.