:

Hvordan skal Restmedicin bortskaffes?

Table of Contents:

 1. Hvordan skal Restmedicin bortskaffes?
 2. Hvad skal jeg som minimum informere borgere patienter om og vejlede dem i vedr medicin?
 3. Hvem kan ordinere medicin?
 4. Hvad skal SSA være opmærksom på i forbindelse med medicinadministration?
 5. Hvad gør man med gammel medicin?
 6. Hvor kan man aflevere gamle piller?
 7. Hvilke lovgivninger vejledninger instrukser og retningslinjer anvender social og sundhedsassistenten?
 8. Hvad er lokale instrukser i forhold til medicinadministration?
 9. Hvem må modtage Medicinordination i kommunen?
 10. Kan man få recept over telefon?
 11. Hvad skal social og sundhedsassistenten være opmærksom på i forbindelse med medicinadministration dokumentation og hygiejne?
 12. Hvilke love arbejder SSA efter i forbindelse med medicinhåndtering?
 13. Hvornår er medicin for gammel?
 14. Kan man få penge retur for uåbnet medicin?
 15. Kan smertestillende piller blive for gamle?

Hvordan skal Restmedicin bortskaffes?

Medicin, som er blevet for gammel eller ikke længere skal bruges, skal bortskaffes med borgerens samtykke. opfordre de pårørende til en afdød patient til at aflevere al restmedicin på apoteket, da medicinen tilhører boet. Du kan også tilbyde de pårørende at bortskaffe restmedicin for dem.

Hvad skal jeg som minimum informere borgere patienter om og vejlede dem i vedr medicin?

telefonisk, at der er givet/udleveret p.n.-medicin til den pågældende borger, hvilket præparat, der er givet, hvor meget der er givet samt hvornår det er sket og hvilken virkning, der har været af præparatet.

Hvem kan ordinere medicin?

Lægen kan ordinere medicin til en konkret patient efter behov ( p.n. ). I disse situationer delegerer lægen til plejepersonalet at vurdere patientens behandlingsbehov og iværksætte behandling med medicin inden for fastsatte rammer (dosis, doseringshyppighed eller -interval og maksimal dosis).

Hvad skal SSA være opmærksom på i forbindelse med medicinadministration?

Medicinskemaet skal omfatte receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og kosttilskud, der er aftalt med lægen. Det skal desuden fremgå, om medicinen er dosisdispenseret samt om patienten selv eller forældre/pårørende administrerer medicinen.

Hvad gør man med gammel medicin?

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette skal enten afleveres på apoteket eller der, hvor din kommune anbefaler det. Du skal ikke aflevere tomme medicinglas – og beholdere på apoteket. Dem skal du kassere på samme måde som andet glas- og plastikaffald.

Hvor kan man aflevere gamle piller?

Aflevér gammel medicin og medicinrester på apoteket. Apoteket sørger for, at medicinen bliver destrueret på forsvarlig vis. Hæld aldrig medicin i vasken eller i toilettet, og smid det ikke i skraldespanden.

Hvilke lovgivninger vejledninger instrukser og retningslinjer anvender social og sundhedsassistenten?

En stor del af social- og sundhedsassistentens ansvar fremgår af forskellige love bl. a. Autorisationsloven og Sundhedsloven. Derudover findes der en række retningslinjer, som mere specifikt gælder for sundhedsprofessionelles ansvar i forbindelse med medicingivning.

Hvad er lokale instrukser i forhold til medicinadministration?

Ansvar og instrukser Bostedets ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen og for, at det personale, der varetager medicinhåndteringen, er oplært til det. Ledelsen sikrer, at der er skriftlige instrukser for medicinhåndtering.

Hvem må modtage Medicinordination i kommunen?

Ordinering. Det er lægen, der ordinerer medicinen og har ansvar for, at patienten får den rette medicin. Personalet ikke ændre i lægens ordination eller begrundelse (indikation) for medicinen uden, at det er aftalt med lægen.

Kan man få recept over telefon?

Apotekerne ekspederer overvejende elektroniske recepter. Recepter skal som udgangspunkt udstedes elektronisk i det Fælles Medicinkort. Kun i særlige tilfælde kan ordinationen ske skriftligt, via telefax eller telefonisk.

Hvad skal social og sundhedsassistenten være opmærksom på i forbindelse med medicinadministration dokumentation og hygiejne?

Personalet skal dokumentere den medicin, patienten får. Dokumentationen skal omfatte receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, dosisdispenseret medicin og medicin doseret af personalet samt medicin, som patienten selv eller pårørende administrerer.

Hvilke love arbejder SSA efter i forbindelse med medicinhåndtering?

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger, herunder ordination, køb, udlevering, indtagelse, dosisændring, ophør og sundhedspersoners instruktioner om brug af medicin samt oplysninger, der er relateret til borgernes medicinoplysninger.

Hvornår er medicin for gammel?

De fleste former for medicin kan normalt holde sig i 2 til 5 år, men læs altid på indpakningen, da der kan være forskel fra en type medicin til en anden.

Kan man få penge retur for uåbnet medicin?

Apoteker vil normalt ikke tage et lægemiddel retur, med mindre der er en fejl eller mangel ved lægemidlet. Der gælder altså ingen almindelig fortrydelsesret. Det skyldes de strenge krav til apotekets opbevaring af lægemidler, som betyder, at apoteket ikke må udlevere returnerede lægemidler til andre.

Kan smertestillende piller blive for gamle?

Undersøgelser har vist, at fx hovedpinepiller, antihistaminer og nervepiller kan holde sig i 30-40 år. Flydende miksturer, salver og cremer har en kortere holdbarhed end “tør” medicin som fx piller. I USA kasserer hospitaler hvert år udløbet medicin til en værdi af ca. 4,9 mia.