:

Hvad er klinisk risiko affald?

Table of Contents:

 1. Hvad er klinisk risiko affald?
 2. Hvad er kemikalieaffald?
 3. Hvad gør man med kemikalieaffald?
 4. Hvordan skal kemikalieaffald håndteres?
 5. Hvad skal man gøre af spildolie og brugte filtre?
 6. Hvor kan man aflevere spildolie?
 7. Hvad gør man med spildolie?
 8. Hvad skal i farligt affald?
 9. Hvad skal man gøre med spildolie?
 10. Hvordan kommer man af med spildolie?
 11. Hvor kan man komme af med spildolie?
 12. Hvornår er noget farligt affald?
 13. Hvad gør man ved spildolie?

Hvad er klinisk risiko affald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Klinisk risikoaffald kommer fra hospitaler, klinikker, læger og dyrlæger. Det er væsentligt for miljøet, at der ikke bliver blandet andre typer affald i det kliniske risikoaffald.

Hvad er kemikalieaffald?

Hvad er kemikalieaffald? De rester, som indeholder kemiske stoffer, der kan være skadelig for miljøet og menneskers helbred, som bl. a. kemiske industrivirksomheder har efter deres produktion, kaldes for kemisk affald.

Hvad gør man med kemikalieaffald?

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer. Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Hvordan skal kemikalieaffald håndteres?

Der opsamles kun ovenævnte ting til Fast kemikalieaffald, hvis kemikaliet er mærket med: Stikkende og skærende genstande med kemikalier Skal opsamles i kanylebøtter (f. eks. kanyler/skalpeller o.l.).

Hvad skal man gøre af spildolie og brugte filtre?

Der kan være særlige regler om, hvor meget farligt affald en virksomhed må opbevare. Virksomheder, som frembringer olieaffald (industriolie eller smøreolie/spildolie) af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Hvor kan man aflevere spildolie?

Nogle former for farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Det gælder KUN de typer og i de mængder som normalt forekommer i en privat husholdning: Olie- og kemikalieaffald - eksempelvis spildolie, syrer, maling og pesticider.

Hvad gør man med spildolie?

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer. Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Hvad skal i farligt affald?

Sådan sorterer du dit farlige affald
 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Skrappe rengøringsmidler.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald.

Hvad skal man gøre med spildolie?

Der kan være særlige regler om, hvor meget farligt affald en virksomhed må opbevare. Virksomheder, som frembringer olieaffald (industriolie eller smøreolie/spildolie) af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Hvordan kommer man af med spildolie?

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer. Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Hvor kan man komme af med spildolie?

Særligt om olieaffald fra olietanke: Opsuget olie og olieslam fra tanke kan afleveres i lukkede emballager på AffaldPlus' genbrugspladser.

Hvornår er noget farligt affald?

Affald er farligt, hvis det er: brandfarligt eller kan eksplodere. sundhedsfarligt: Det er giftigt eller giver kløe og udslæt. Det kan også være, hvis det kan give kræft eller skade mennesker, så de ikke kan få børn.

Hvad gør man ved spildolie?

Spildolie bortskaffes i Danmark udelukkende ved forbrænding men kan også genanvendes til produktion af ny smøreolie. Forbrændingen af spildolien foregår hovedsageligt på fjernvarmeværker, men også på Kommunekemi og Ålborg Portland.