:

Hvad er forskellen på fortid og historie?

Table of Contents:

  1. Hvad er forskellen på fortid og historie?
  2. Hvad vil det sige at en kilde er normativ?
  3. Hvilke metoder bruger man i historie?
  4. Hvornår er man historiker?
  5. Hvad bruges danskfaget til?
  6. Hvad skal man bruge danskfaget til?
  7. Hvad er historiefagets genstandsfelt?
  8. Hvornår kan man kalde sig historiker?
  9. Hvad kan jeg blive som historiker?

Hvad er forskellen på fortid og historie?

'Historie' er noget, man kan læse i bøger, lytte til, fortælle, få fortalt og i øvrigt selv have eller forsøge at finde. Og så er 'historie' som nævnt 'fortid', men alligevel også noget andet end fortid, noget der vedrører nutid – og både kan være personlig og kollektiv. Opfattelserne er mange og derfor også brugen.

Hvad vil det sige at en kilde er normativ?

For officielle dokumenter og indskrifter, politiske taler og programtekster gælder det, at de kan betegnes som 'normative'. Det vil sige at de udtrykker en norm eller forventning eller et ønske om hvordan et eller andet 'bør' være.

Hvilke metoder bruger man i historie?

Det væsentligste historiske værktøj, metoden til at etablere kildebelagt sikker viden om fortiden, er kildekritikken. Kildekritikken er historikerens værktøj i historikerens værksted. Et er et grundlæggende ideal om at gengive fortiden så korrekt som muligt.

Hvornår er man historiker?

En historiker er en person, der beskæftiger sig professionelt med faget historie, eller som har en uddannelse inden for dette felt. Selv om begrebet kan benyttes både om professionelle og amatører, anvendes det oftest synonymt med faghistoriker, dvs.

Hvad bruges danskfaget til?

Dansk hører til blandt de 'humanistiske' fag, og i dansk arbejder man med det menneskeskabte i form af kunst- og kulturprodukter. I dansk er der en lang tradition for hermeneutisk praksis: At analysere og fortolke i en stadig vekslen mellem fokus på detaljer og helheder.

Hvad skal man bruge danskfaget til?

Og dansk kan være med til at udvikle dig som menneske – til at danne din identitet. Det centrale i dansk er mennesker: Mennesker, der bruger sproget! I dansktimerne kommer du derfor til at lytte, læse, skrive og tale: Lytte til andre mennesker, læse hvad andre mennesker har skrevet, selv at skrive og tale.

Hvad er historiefagets genstandsfelt?

Historisk litteratur maler ofte med den meget brede pensel, og det kan derfor være en god ide at afgrænse, hvilke politiske, hvilke økonomiske, hvilke kulturelle og hvilke sociale baggrunde, der var for en bestemt begivenhed eller udvikling.

Hvornår kan man kalde sig historiker?

En historiker er en person, der beskæftiger sig professionelt med faget historie, eller som har en uddannelse inden for dette felt. Selv om begrebet kan benyttes både om professionelle og amatører, anvendes det oftest synonymt med faghistoriker, dvs.

Hvad kan jeg blive som historiker?

Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder, og lærer at beherske litteratur- og informationssøgning. Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.