:

Hvor løber regnvand hen?

Table of Contents:

  1. Hvor løber regnvand hen?
  2. Hvor dyb skal en brønd være?
  3. Hvad er Fælleskloakering?
  4. Hvad er en regnvandskloak?
  5. Hvor er brønden på min grund?
  6. Hvor er brønden på min ejendom?

Hvor løber regnvand hen?

Når regnvandet rammer taget på dit hus, løber det ned ad tag og skotrender til tagrenden og videre ned til nedløbsrøret. Nedløbsrøret fører vandet fra taget til en nedløbsbrønd i jorden der, hvor nedløbsrøret ender.

Hvor dyb skal en brønd være?

Forudsætningerne er, at der ikke er mere end 5-6 meter jord ned til grundfjeldet, samt at brøndboreren støder på en større mængde vand i omkring 50-70 meters dybde. Hvis der er MERE jord over klippen, eller der skal bores dybere, vil det oftest blive noget dyrere.

Hvad er Fælleskloakering?

Fælleskloakeret. Hvis du bor i et fælleskloakeret område, betyder det, at du er kloakeret for både spildevand og regnvand. I et fælleskloakeret område bliver spildevand og regnvand ledt i den samme ledning til et renseanlæg.

Hvad er en regnvandskloak?

Fælles- og separatkloakering I det fælleskloakerede system, samles både regn- og spildevand i samme rør. Dvs regn fra veje og tage blive blandet med spildevandet nede i kloakken. I det separatkloakerede system holder man regn- og spildevand adskilt i to separate rørsystemer.

Hvor er brønden på min grund?

Pumpebrønden vil normalt være placeret uden for huset, der hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud. Pumpen i brønden styres af en "niveauvipper", der starter og stopper afhængigt af vandniveauet i brønden. Niveauvipperen sidder på pumpen og består af et gummikabel med en sensor for enden.

Hvor er brønden på min ejendom?

Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne brønd kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet. Har du kun et dæksel foran dit hus, leder du til et fællessystem - ligesom i illustrationen øverst.