:

Hvornår gælder frit sygehusvalg?

Table of Contents:

  1. Hvornår gælder frit sygehusvalg?
  2. Hvem ejer sygehusene?
  3. Hvem kan henvise til hospital?
  4. Hvordan virker behandlingsgarantien?
  5. Hvor længe skal man vente på en henvisning?
  6. Hvem driver sygehusene?
  7. Hvem styrer hospitalerne?
  8. Kan egen læge indlægge?
  9. Kan en læge nægte henvisning?

Hvornår gælder frit sygehusvalg?

Hvad betyder frit sygehusvalg? Som borger i Danmark har du ret til frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles. Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til.

Hvem ejer sygehusene?

Hospitalsvæsenet i Danmark drives i dag af Danmarks regioner. Sideløbende hermed kan private drive hospitaler.

Hvem kan henvise til hospital?

Egen læge kan henvise til hospitalet ved behov for specialiseret udredning og behandling samt evt. rygkirurgisk vurdering. Egen læge er tovholder og skal derfor modtage al relevant information om udredning og behandling fra hospitalet.

Hvordan virker behandlingsgarantien?

Behandlingsgarantien gælder, hvis din operation bliver udsat Hvis du er undersøgt eller udredt og har en endelig diagnose. Hvis privathospitalet kan behandle dig hurtigere end sygehusene i din region, eller på sygehuse i andre regioner, som din region har en aftale med.

Hvor længe skal man vente på en henvisning?

Hvis du er henvist til udredning på sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Det vil sige, at sygehuset, inden for 30 dage efter du er henvist, skal informere dig om behandlingsmuligheder, hvis du har behov for behandling, eller afkræfte mistanken om sygdom.

Hvem driver sygehusene?

Hospitalsvæsenet i Danmark drives i dag af Danmarks regioner. Sideløbende hermed kan private drive hospitaler.

Hvem styrer hospitalerne?

Regionernes opgaver Regionerne har ansvaret for: Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.

Kan egen læge indlægge?

Praktiserende læger kan henvise patienter til billeddiagnostisk undersøgelse og udredning på sygehuse som led i den praktiserende læges egen behandling af patienten. ... Der kan sendes flere henvisninger på samme patient den samme dag, når henvisningen er begrundet i forskellige undersøgelser.

Kan en læge nægte henvisning?

Det er din egen læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Nogle speciallæger kræver dog ikke en henvisning fra din egen læge. Det er øjen-, øre-, næse- og halslæger, som du kan kontakte direkte for at få en tid.