:

Hvor sker menneskehandel?

Table of Contents:

  1. Hvor sker menneskehandel?
  2. Hvor kommer menneskehandel fra?
  3. Hvad er trafficing?
  4. Hvor mange prostituerede er der i Danmark 2020?
  5. Hvor er der mest menneskehandel i verden?
  6. Hvor mange personer prostituerer sig?

Hvor sker menneskehandel?

Kvinder udgør dermed knap tre fjerdedele af det samlede antal ofre for menneskehandel i 2020. Kvinderne er primært fra Nigeria og Thailand, og de er primært udnyttet til seksuelle ydelser som prostitution. 21 mænd er vurderet ofre for menneskehandel, og størstedelen er handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger.

Hvor kommer menneskehandel fra?

Størstedelen af de identificerede ofre for menneskehandel i Danmark kommer fra andre EU-lande eller fra tredjelande. En stor andel af ofre for menneskehandel i Danmark har en baggrund som migrant, men er endt i en menneskehandelssituation.

Hvad er trafficing?

Trafficking, handel med mennesker til prostitution (se også hvid slavehandel). Trafficking er et globalt fænomen; selvom en stor del af handelen sker til de vestlige lande, foregår der også handel til fx Japan, Østeuropa og Thailand.

Hvor mange prostituerede er der i Danmark 2020?

Omfanget af borgere i prostitution Opgørelsen estimerer, at ca. 4.500 unikke personer mindst én gang i løbet af 2020 solgte sex i Danmark (Henriksen et al., 2021).

Hvor er der mest menneskehandel i verden?

Rigspolitiet skønner, at omkring 2.500 udenlandske kvinder arbejder i den danske sexindustri. Kvinderne er hovedsageligt fra Asien, Øst- og Centraleuropa og Afrika.

Hvor mange personer prostituerer sig?

I rapporten vurderes det, at der i 2020 var ca. 4.500 borgere i Danmark, der havde solgt sex mindst én gang. Tallet inkluderer de ikke umiddelbart synlige sexsælgere, der fx sælger sex fra deres private hjem og annoncerer i lukkede fora på nettet. Kortlægningen fra 2011 estimerede, at 3.100 borgere solgte sex.