:

Hvad handler miljømæssig bæredygtighed om?

Table of Contents:

  1. Hvad handler miljømæssig bæredygtighed om?
  2. Hvad er de 17 Verdensmål?
  3. Hvad betyder bæredygtigt udvikling?
  4. Hvad vil det sige at en produktion er bæredygtig?
  5. Hvordan ser det ud i Danmark med hensyn til klima og miljøet?
  6. Hvad menes der med grøn omstilling?
  7. Hvad er det vigtigste Verdensmål?
  8. Hvad sker der i 2030?
  9. Hvornår begyndte bæredygtighed?

Hvad handler miljømæssig bæredygtighed om?

En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres” (Brundtlandsrapporten). Og når vi i dag taler om miljømæssig bæredygtighed, handler det kort fortalt om at passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på.

Hvad er de 17 Verdensmål?

FN's 17 Verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hvad betyder bæredygtigt udvikling?

Bæredygtig udvikling er udvikling, som tilfredsstiller dagens behov uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at tilfredsstille deres.

Hvad vil det sige at en produktion er bæredygtig?

Mange virksomheder forsøger at begrænse forbruget af naturressourcer og forurening fra de varer, som vi køber. Det kaldes bæredygtig produktion.

Hvordan ser det ud i Danmark med hensyn til klima og miljøet?

Generelt bekymrer danskerne sig om bæredygtighed og de er villige til at ændre adfærd eller vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Typisk finder dan- skerne egne ”veje”, når det handler om, hvilke klima- og bæredygtighedshandlinger, som man selv forestiller sig at udføre. Hele 95 pct.

Hvad menes der med grøn omstilling?

Grøn omstilling er betegnelsen for overgangen fra den nuværende ”sorte” ressourceintensiv økonomi baseret på fossil energi som kul, gas og olie til en mere grøn og ressourceeffektiv økonomi. Der er tale om en omfattende omlægning af hele måden, vi producerer og forbruger energi på.

Hvad er det vigtigste Verdensmål?

Hele verden skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult, vi skal sikre uddannelse, anstændige jobs og ligestilling, mindske uligheden, sørge for bæredygtig produktion, infrastruktur og energi, og vi skal bekæmpe klimaforandringer.

Hvad sker der i 2030?

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsorde- nen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er universelle, gensi- digt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig.

Hvornår begyndte bæredygtighed?

Bæredygtighed kom fra 1990'erne på dagsordenen som supplement til debatten om klimaforandringer, og flere virksomheder, især globale superbrands, er begyndt at fokusere på bæredygtighed.