:

Hvordan er albedo defineret?

Table of Contents:

 1. Hvordan er albedo defineret?
 2. Hvad afhænger Albedoen af?
 3. Hvordan kan albedo forstærke gletsjernes afsmeltning?
 4. Hvordan finder man albedo?
 5. Hvad har forskellige albedo?
 6. Hvilken indflydelse har albedo værdien og stråling på jordens temperatur?
 7. Hvordan ændres jordens albedo når der kommer mindre is og mere hav ved polerne?
 8. Hvad har lavest albedo?
 9. Hvad er formlen for albedo?
 10. Hvad har høj albedo?
 11. Hvordan måler man albedo effekten?
 12. Hvordan regner man Strålingsbalancen?
 13. Hvilken overflade har den højeste albedo?

Hvordan er albedo defineret?

Albedo er udtryk for hvor stor en del af det sollys, der rammer et givent objekt, der reflekteres. Albedo for ethvert objekt eller materiale ligger derfor mellem 0 og 1. Når intet sollys reflekteres, har objektet en Albedo på 0. Når alt sollys reflekteres har objektet en Albedo på 1.

Hvad afhænger Albedoen af?

Jordes samlede albedo Albedoen for hele Jorden med omkringliggende atmosfære afhænger af skymængden og snedækkets variation med årstid og breddegrad. I gennemsnit er den 31 %; af de resterende 69 % af solindstrålingen bliver 23 % absorberet af atmosfæren og 46 % af jordoverfladen.

Hvordan kan albedo forstærke gletsjernes afsmeltning?

Effekten af en mørkere is- og sneoverflade er ikke uden betydning, idet den indkommende solstråling er den primære energikilde til afsmeltningen af sne og is. Energien fra solstrålingen er betydeligt større end energimængden fra den sensible* varmefrigørelse.

Hvordan finder man albedo?

Måling af albedo med lysmåler Albedoen for en overflade kan findes ved at måle lysstyrken af det indkomne lys i forhold til lysstyrken af det reflekterede lys. Man kan imidlertid også finde albedoværdien af en overflade ved at sammenligne lysstyrken af det reflekterede lys med en overflade med kendt albedoværdi.

Hvad har forskellige albedo?

Forskellige overflader har vidt forskellig albedo:
 • Havoverflade (albedo = 3,5%)
 • Lava (albedo = 4%)
 • Sumpområder (albedo = 9-14%)
 • Løvfældende skov (albedo = ca. 13%)
 • Bar jord mellem (albedo = 5-40% (snit = 15%))
 • Græsområder (albedo = 20%)
 • Sand (albedo mellem 25 og 30%)
 • Jordens overflade (albedo (gennemsnit) = 37-39%)

Hvilken indflydelse har albedo værdien og stråling på jordens temperatur?

Isdækket hav reflekterer ligeledes mere stråling end en isfri, mørk havoverflade. Når den globale opvarmning betyder mindre sne og is, vil refleksionen altså også blive mindre, og mere varme optages i jord og hav. Vi ser altså en positiv tilbagekobling, hvor den globale opvarmning forstærkes.

Hvordan ændres jordens albedo når der kommer mindre is og mere hav ved polerne?

Forholdet mellem Jordens albedo og klimaforandringer er, at med den forestående smeltning af de polære iskapper falder mængden af ​​solstråler, der returneres til det ydre rum. Den del, der smelter, skifter farve fra lys til mørk, så mere varme absorberes, og jordens temperatur vil stige endnu mere.

Hvad har lavest albedo?

Jordens overflade (albedo (gennemsnit) = 37-39%) Is (albedo = 30-50%) Overfladen af Antarktis (albedo = 81 %) Sne (albedo op til 80-85%)

Hvad er formlen for albedo?

Formel for albedo (α): α =Su / Si hvor Si er lig indkommende kortbølget solindstråling og Su re. ekteret solstråling. snedækkede til at være isdækkede. De steder, hvor gletscheren permanent havde snedække eller per- manent isdække har vi observeret et gennemsnit- ligt albedofald på omkring fem procent.

Hvad har høj albedo?

Albedo-effekten måles ikke ud fra noget bestem enhed, men ud fra en skala, der går fra 0, som angiver mørke til 1, som angiver lys. I klimasammenhæng er det ofte albedo-effekten for sne og sand, der refereres til. Sne har en meget høj albedo-effekt, idet at det reflekterer meget lys. Ca.

Hvordan måler man albedo effekten?

Albedo-effekten måles ikke ud fra noget bestem enhed, men ud fra en skala, der går fra 0, som angiver mørke til 1, som angiver lys. I klimasammenhæng er det ofte albedo-effekten for sne og sand, der refereres til. Sne har en meget høj albedo-effekt, idet at det reflekterer meget lys.

Hvordan regner man Strålingsbalancen?

Mål og noter atmosfærens temperatur med IR-termometeret. Mål i flere retninger og lav et gennemsnit. Mål derefter jordoverfladens temperatur med IR-termometret og noter. Noter hvilke overflader I måler på, når I måler jordoverfladens temperatur.

Hvilken overflade har den højeste albedo?

Jordens overflade (albedo (gennemsnit) = 37-39%) Is (albedo = 30-50%) Overfladen af Antarktis (albedo = 81 %) Sne (albedo op til 80-85%)