:

Hvad sker der hvis der kommer for meget CO2 i atmosfæren?

Table of Contents:

  1. Hvad sker der hvis der kommer for meget CO2 i atmosfæren?
  2. Hvad kan være årsag til drivhuseffekt?
  3. Hvad er konsekvenserne af CO2 udslip?
  4. Hvilke konsekvenser har den store CO2 udledning for miljøet?
  5. Hvilke gasser giver drivhuseffekt i Jordens atmosfære?

Hvad sker der hvis der kommer for meget CO2 i atmosfæren?

Når der er for meget CO2 vil CO2'en nemlig lægge sig i et lag om jorden som en slags dyne og holde på varmen. Det er det vi kender som drivhuseffekten. Det betyder, at den ekstra mængde CO2 i atmosfæren fører til at det bliver varmere på jorden.

Hvad kan være årsag til drivhuseffekt?

Drivhuseffekten opstår som følge af atmosfærens særlige luftarter. Disse særlige luftarter har den egenskab, at de absorberer en del af varmestrålingen fra Jorden, og sender den tilbage mod Jorden. Derfor går disse gasarter også under fællesbetegnelsen ”drivhusgasser”.

Hvad er konsekvenserne af CO2 udslip?

Flere rapporter og analyser påviser sammenhængen mellem udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren, sammen med nedbrydningen af ozonlaget, stigende temperaturer, rydningen af regnskovene, nedsmeltningen af iskapper, forhøjede vandstande og de kritiske konsekvenser med den globale opvarmning.

Hvilke konsekvenser har den store CO2 udledning for miljøet?

Gassen danner et lag rundt om Jorden, som er med til at holde den varm, hvilket vi i tilstrækkelig grad har brug for. Men jo større udledning af CO2, jo tykkere bliver laget af drivhusgasser, og varmen fra solen får sværere og sværere ved at slippe ud af atmosfæren igen.

Hvilke gasser giver drivhuseffekt i Jordens atmosfære?

Drivhusgasser er luftarter, der bidrager til drivhuseffekten, først og fremmest vanddamp (H2O) og kuldioxid (CO2). Kuldioxid dannes naturligt samt i stigende omfang ved forbrænding af fossilt brændsel; indtil nu er atmosfærens koncentration af CO2 herved øget med mere end 30%.