:

Hvor ligger Drivhusgasserne i atmosfæren?

Table of Contents:

  1. Hvor ligger Drivhusgasserne i atmosfæren?
  2. Hvilken effekt har drivhusgasser?
  3. Hvor kommer lattergas fra i atmosfæren?
  4. Hvad der kan ske med sollyset når det bevæger sig gennem atmosfæren ned mod jorden?
  5. Hvad sker der når de langbølgede stråler rammer skyerne?
  6. Hvad er et ozonhul?
  7. Hvad betyder ozonlag?
  8. Hvem har opfundet lattergas?

Hvor ligger Drivhusgasserne i atmosfæren?

Drivhusgasser findes naturligt i Jordens atmosfære og har en særlig egenskab: Gasserne lader Solens varmende stråler slippe ned til Jorden og forhindrer en del af varmen fra Jorden i at undslippe igen. De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O), Metan (CH4) og Ozon (O3).

Hvilken effekt har drivhusgasser?

Drivhusgasser findes naturligt i jordens atmosfære og har den særlige egenskab, at de lader solens varmende stråler slippe ned til jorden, og forhindrer en del af varmen fra jorden i at undslippe igen. Denne funktion kaldes også drivhuseffekten.

Hvor kommer lattergas fra i atmosfæren?

Lattergas dannes naturligt i oceaner, regnskove og fra jordbakterier. Landbruget er hovedkilden til det menneskeskabte udslip af drivhusgassen, fordi jordbakterier omdanner kvælstof fra både kunstgødning og naturlig gødning til lattergas.

Hvad der kan ske med sollyset når det bevæger sig gennem atmosfæren ned mod jorden?

Indstrålingen fra Solen er synligt lys. 30% af lyset vil blive reflekteret af Jordens overflade og af skyerne. Resten af sollyset vil opvarme jordoverfladen og oceanerne samt for en mindre dels vedkommende også selve atmosfæren.

Hvad sker der når de langbølgede stråler rammer skyerne?

Disse stråler absorberes af jord og vand på kloden, hvorved der sker en opvarmning. Varmen afgives igen til atmosfæren i form af langbølget varmestråling. Denne stråling absorberes og reflekteres af drivhusgasser og dermed varmes atmosfæren op.

Hvad er et ozonhul?

Et ozonhul er et område i ozonlaget, som bl. a. fremkaldes af luftforurening, og som ikke yder fuld beskyttelse mod Solens ultraviolette stråler.

Hvad betyder ozonlag?

Et lag i atmosfæren rigt på ozon, som forhindrer ultraviolette stråler i at ramme Jorden. Ozon dannes ved en reaktion mellem oxygen-molekyler og Solens ultraviolette lys.

Hvem har opfundet lattergas?

I 1800-tallet var lattergas det foretrukne stof for det, vi i dag ville kalde den psykedeliske videnskab. Der var ingen LSD eller andre psykedeliske stoffer. Det startede alt sammen med, at Beddoes assistent Humphrey Davy syntetiserede lattergas i laboratoriet i 1799.