:

Hvordan kan vi passe på naturen?

Table of Contents:

  1. Hvordan kan vi passe på naturen?
  2. Hvad skal der til for at økosystem er godt?
  3. Hvorfor er en høj biodiversitet godt for et økosystem?
  4. Hvordan får dyr energi?
  5. Hvorfor skal man passe på naturen?
  6. Hvad er Økosystemtjenester?

Hvordan kan vi passe på naturen?

Vi skal have mere plads til naturen, så vi får mere vild natur, hvor truede dyre- og plantearter får bedre levevilkår. Det handler blandt andet om mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag.

Hvad skal der til for at økosystem er godt?

Biodiversiteten består af den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der omgiver os. Disse 3 elementer bidrager til at give os fødevarer og medicin samt ren luft og vand. Derudover kan biodiversiteten hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet.

Hvorfor er en høj biodiversitet godt for et økosystem?

Kort sagt giver biodiversitet os ren luft, frisk vand, sund jordbund og bestøvning af afgrøderne. Den hjælper os med at bekæmpe klimaforandringer og at tilpasse os den og mindsker påvirkningen af naturkatastrofer.

Hvordan får dyr energi?

Du er ligesom planter og alle andre levende væsener nødt til at udføre respiration for at leve. Det er sådan, organismer skaffer sig den energi, der skal til for, at de kan overleve og reproducere sig. Energien fra respiration bliver brugt til at drive nogle energikrævende processer, som kaldes livsprocesser.

Hvorfor skal man passe på naturen?

Naturen er givet menneskene, for at vi skal passe på den til fælles bedste. Men at beskytte miljøet betyder ikke, at natur og dyr har samme værdi som mennesker men i stedet, at mennesket ikke egoistisk kan bruge løs af den.

Hvad er Økosystemtjenester?

Økosystemtjenester er de bidrag, som økosystemerne giver til menneskers velbefindende, herunder levering af fødevarer og fibre, regulering af biosfæren og kulturelle tjenester.