:

Kan vi kommunikere med planter?

Table of Contents:

  1. Kan vi kommunikere med planter?
  2. Hvad er cellevæg funktion?
  3. Hvordan virker fotosyntesen?
  4. Hvad sker der i grønkorn?
  5. Hvorfor har planteceller cellevæg?
  6. Hvad er bladet funktion?
  7. Hvad er Makrofytter?
  8. Hvad er en plantevækst?
  9. Hvad hedder blomstens dele?
  10. Hvordan kom planterne?

Kan vi kommunikere med planter?

Planter udskiller måske kemiske signaler gennem rødderne for at fortælle hinanden, hvorvidt pladsen omkring dem er trang eller ej. Ny forskning indikerer, at planter kan snakke sammen ved hjælp af kemiske signaler, som de udskiller fra rødderne. De udskiller dem eksempelvis, når der bliver rørt ved deres blade.

Hvad er cellevæg funktion?

For de enkelte planteceller udgør cellevæggen en barriere - både en beskyttende barriere for fx sygdomsangreb og en barriere for kommunikation mellem cellerne. Men spredt rundt i cellevæggen findes små kanaler - plasmodesmata - der forbinder cellerne, og herigennem kan cellerne udveksle forskellige stoffer og signaler.

Hvordan virker fotosyntesen?

Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse - som sammen med næringssaltene fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af. Druesukker-molekylerne er små.

Hvad sker der i grønkorn?

Grønkorns funktion Grønkorn (eller kloroplaster) er en type organeller, der findes i plante- og algeceller. Grønkorn opfanger energi fra sollys og indbygger energien i glukose ved fotosyntese. Glukosen kan forbrændes ved respiration, som danner energi til cellens livsprocesser i form af ATP.

Hvorfor har planteceller cellevæg?

Hos planter består cellevæggen hovedsagelig af kulhydratet cellulose. Cellevæggen er med til at give organismerne struktur og form. Den beskytter cellens indre. Den er hård ved planteceller.

Hvad er bladet funktion?

Blade er udvoksninger ved siden af knopperne (nodi) på stænglen. Bladenes oprindelige funktion er fotosyntese (opsamling af lysenergi bundet i organisk stof) og transpiration (fordampning, der driver optagelse og transport af uorganiske stoffer). Planter kan i et vist omfang også optage vand igennem bladene.

Hvad er Makrofytter?

Akvatiske makrofytter? Det er nærmere en praktisk betegnelse for planter der kan leve i og ved vand. Udviklingen er sket gennem ca 80 millioner år fra landplanterne. ca 1250 ”urteagtige” planter i Danmark.

Hvad er en plantevækst?

Plantevækst er et steds bevoksning fordelt på arter. Det kaldes også for stedets flora. Plantevæksten kan beskrives efter videnskabelige principper, der gør sammenligninger mulige, enten det sker over tid eller sat i forhold til andre steders plantevækst.

Hvad hedder blomstens dele?

Støvbladene laver blomsterstøv (pollen) som er en slags sædceller. I midten af blomsten sidder frugtanlægget. Det er blomstens hunlige del. Det består af en frugtknude med små frøanlæg i (se tegning).

Hvordan kom planterne?

De tidligste fossiler af hele landplanter stammer fra thallusagtige organismer, som levede på vådområder langs floder, og de må have dækket det meste af en flodslette i silurtiden. De kunne kun overleve, hvor landskabet var oversvømmet. Da planterne først var kommet i land, var der to svar på udtørringen.