:

Hvad er de drivende kræfter i vandets kredsløb?

Table of Contents:

 1. Hvad er de drivende kræfter i vandets kredsløb?
 2. Hvad er overfladisk afstrømning?
 3. Hvad betyder afstrømning i vandets kredsløb?
 4. Hvad er forskellen på overfladisk og underjordisk afstrømning?
 5. Hvad betyder fordampning i vandets kredsløb?
 6. Hvad sker der i vandets kredsløb?
 7. Hvordan sikrer vi at der er tilstrækkeligt med vand i fremtiden?
 8. Hvor lang tid tager det for vand at sive ned til grundvandet?
 9. Hvor stammer energien fra der fører vandet rundt i kredsløbet?
 10. Hvad forstås ved det underjordiske vandskel?
 11. Hvilken måder bliver vandet opsamlet igen når den falder på jorden?
 12. Hvad sker der ved en fordampning?
 13. Hvordan bliver vand fordampet?

Hvad er de drivende kræfter i vandets kredsløb?

Den drivende mekanisme i vandets kredsløb er solen. Solen fordamper vand fra Jorden fra åbne vandflader som havet, søer og vandløb, og driver også det biologiske system og den fordampning, der sker fra levende organismer. Fortættet vanddamp i atmosfæren falder på jorden som nedbør i form af regn eller sne.

Hvad er overfladisk afstrømning?

Overfladisk afstrømning: Nedbør som afstrømmer over jordoverfladen til floder eller vandløb. Overfladiske afstrømning er nedbør, der strømmer over jordoverfladen. Mange mennesker har måske den opfattelse, at nedbør falder på jorden, strømmer over jordfladen og løber herfra ind i floder og vandløb, der løber ud i havet.

Hvad betyder afstrømning i vandets kredsløb?

afstrømning/tilbageløb, hvor vandet som er faldet på kontinenterne som nedbør, finder vej til havet over eller under jordens overflade.

Hvad er forskellen på overfladisk og underjordisk afstrømning?

Afstrømning, overskydende vandmængde, der løber mod havet, når nedbøren i en periode er større end fordampningen. Der skelnes mellem overflade-afstrømning, hvor vandet løber på terrænoverfladen og i vandløb, og underjordisk afstrømning, hvor vandet løber igennem umættede jordlag eller videre som en grundvandsstrøm.

Hvad betyder fordampning i vandets kredsløb?

Når vandet fordamper, stiger vanddampen op i luften. Jo højere vanddampene kommer op, jo koldere bliver det i luften. Når luften bliver tilstrækkelig kold, fortætter vanddampene og danner skyer. I skyerne bliver de små vandpartikler til dråber og iskrystaller, som kan sætte sig sammen til større grupper.

Hvad sker der i vandets kredsløb?

Alt vand indgår i et stort kredsløb. Vand fra søer, have, floder, træer og jord fordamper og kommer op i atmosfæren, hvor det bliver til skyer og kommer tilbage som nedbør. Når det rammer jorden strømmer det enten tilbage til de frie vandmasser eller nedsiver til grundvandet.

Hvordan sikrer vi at der er tilstrækkeligt med vand i fremtiden?

Skovvækst beskytter vores sårbare grund- vand mod forurening. For at sikre rent drik- kevand i fremtiden, plantes der de næste tre år mere skov i de almene vandforsyningers indvindingsoplande samt andre områder, hvor grundvandet er særlig vigtigt for ind- vindingen af drikkevand.

Hvor lang tid tager det for vand at sive ned til grundvandet?

For eksempel har vandet meget svært ved at trænge igennem ler, mens det til gengæld siver hurtigt gennem sand. I Odense er grundvandet gennemsnitligt cirka 30-40 år om at nå ned gennem jorden. Andre steder i verden kan det tage helt op til 10.000 år.

Hvor stammer energien fra der fører vandet rundt i kredsløbet?

Solen er drivkraften for vandets kredsløb. Vand fordamper op i atmosfæren fra havene og jordoverfladen. Planter skaber også vanddamp ved transpiration. Is og sne kan desuden fordampe direkte uden først at blive til væske, denne proces kaldes sublimation.

Hvad forstås ved det underjordiske vandskel?

Man skelner mellem topografiske vandskel, som alene afgrænses af terrænets højdeforhold, og underjordiske vandskel eller grundvandsskel, hvor de geologiske forhold kan betinge, at vandet får en anden strømningsretning.

Hvilken måder bliver vandet opsamlet igen når den falder på jorden?

Vanddamp fortættes, når vanddamp bliver til vand. Når det begynder at regne fra en sky, er vanddampen fortættet til vand. Vand siver ned gennem jorden og bliver til grundvand. Grundvandet pumpes op og bruges som drikkevand.

Hvad sker der ved en fordampning?

Fordampning er en proces, hvorved en væske eller et fast stof overgår til damp. Er temperaturen sådan, at dampens tryk svarer til trykket i væsken, dannes der dampbobler, hvilket kaldes kogning. Direkte overgang fra fast stof til damp kaldes sublimation.

Hvordan bliver vand fordampet?

Vand fordamper, hvis der er varme tilstede ved vandet. Der sker hele tiden en fordampning fra vores søer, åer og have. Jo højere temperaturen er, jo mere vand fordamper. Fordampning sker også fra planternes blade, og der er hele tiden vanddampe i luften.