:

Hvordan kan man forklare begrebet energi?

Table of Contents:

 1. Hvordan kan man forklare begrebet energi?
 2. Hvilke to enheder bruges for energi?
 3. Hvad er energi lavet af?
 4. Hvad kernekraft?
 5. Er kernekraft og atomkraft det samme?
 6. Hvordan måles energi i kroppen?
 7. Hvad hedder de 7 energiformer?
 8. Hvordan omdannes strålingsenergi?
 9. Hvad er energi i fysik?

Hvordan kan man forklare begrebet energi?

Energi kommer fra græsk εν = "i" og εργον = "arbejde". I hverdagssproget betegner energi legemlig og åndelig kraft. I fysikken betegner energi evnen til at udføre arbejde eller opvarme noget. På grund af energibevarelse kan energi omdannes fra en form til en anden, men hverken opstå ud af ingenting eller tilintetgøres.

Hvilke to enheder bruges for energi?

Energienheder
 • Kilowatttime (forkortet kWh): Den energi som svarer til forbruget af en effekt på 1 kilowatt i en time. Der gælder kilojoule (kJ) = 3,6 megajoule (MJ). ...
 • Kalorie (cal): Den mængde energi der skal tilføres 1 gram vand for at hæve dets temperatur med 1 °C. ...
 • Kilocalorie (kcal) er 1000 kalorier.

Hvad er energi lavet af?

Energiformer
 • Kerneenergi. Kerneenergi frigives ved kerneprocesser i fx uran og thorium. ...
 • Bevægelsesenergi (kinetisk energi) Når vand bevæger sig nedad i en å eller flod, er der tale om bevægelsesenergi.
 • Beliggenhedsenergi (potentiel energi) ...
 • Mekanisk energi. ...
 • Elektrisk energi. ...
 • Termisk energi. ...
 • Kemisk energi. ...
 • Strålingsenergi.
25. nov. 2021

Hvad kernekraft?

Kernekraft (i daglig tale også kaldet atomkraft) betegner udnyttelsen af atomkernereaktioner til energiforsyning. Disse reaktioner foregår enten i en kernereaktor (ved enten fission eller fusion) eller i en radioisotopgenerator (ved passiv fission af ustabile atomkerner).

Er kernekraft og atomkraft det samme?

Atomkraft, kernekraft og fissionsenergi er alle ord for det samme. At udnytte energien i radioaktive materialer, som kan spaltes i mindre stykker.

Hvordan måles energi i kroppen?

Kilojoule og kilokalorier er måleenheder for energi Præcis, som når vi afmåler mælk i liter eller mel i gram. Energien bliver bare målt i kilojoule eller i kilokalorier.

Hvad hedder de 7 energiformer?

Vi kan ikke udnytte alle energiformer lige let, og derfor siger vi, at der kan gå energi tabt, selvom den bare ændrer form.
 • Kerneenergi. ...
 • Bevægelsesenergi (kinetisk energi) ...
 • Beliggenhedsenergi (potentiel energi) ...
 • Mekanisk energi. ...
 • Elektrisk energi. ...
 • Termisk energi. ...
 • Kemisk energi. ...
 • Strålingsenergi.
25. nov. 2021

Hvordan omdannes strålingsenergi?

Fotosyntese er den kemiske reaktion, hvor planter omdanner strålingsenergi fra solen til kemisk bundet energi. Energien er lagret i de bindinger, som findes mellem atomerne i glucosemolekylerne. Processen sker i plantens celler – i grønkornene.

Hvad er energi i fysik?

Begrebet er grundlæggende knyttet til bevægelse: En genstand der bevæger sig, har energi i kraft af sin bevægelse, og ved at overføre energien helt eller delvist til sine omgivelser kan den sætte disse i bevægelse eller udføre et arbejde på dem.