:

Hvad er Selektionsgener?

Table of Contents:

  1. Hvad er Selektionsgener?
  2. Hvordan kan DNA udveksles mellem bakterier?
  3. Hvorfor udfører man gensplejsning?
  4. Hvad er genmodificeret mad?
  5. Hvorfor overfører bakterier DNA til andre bakterier?
  6. Hvordan kan bakterier bevæge sig?
  7. Hvilke afgrøder er genmodificerede?
  8. Hvad er det man flytter fra en organisme til en anden når man gensplejser?
  9. Hvorfor skal der en særlig tilladelse til at dyrke gensplejsede planter?
  10. Hvad indeholder GMO?

Hvad er Selektionsgener?

På det første trin af gensplejsningen bruges selektionsgenerne, når genet, der medfører den egenskab, man gerne vil have udtrykt i en plante, er blevet isoleret og derefter skal opformeres i et større antal kopier ved hjælp af bakterier.

Hvordan kan DNA udveksles mellem bakterier?

Under det man kalder konjugationen - det vil sige foreningen - udveksler bakterierne gener via et parringsrør, som forbinder de to bakterier. I et elektronmikroskop kunne man se, at virus gør noget lignende. En virus hæfter sig på en værtsbakterie og sprøjter sine gener ind via et rør.

Hvorfor udfører man gensplejsning?

Gensplejsning er den populære betegnelse for rekombinant DNA-teknik, som anvendes til at overføre gener fra en organisme til en anden. Herved kan modtageren erhverve nye egenskaber.

Hvad er genmodificeret mad?

GMO står for Genetisk Modificerede Organismer og refererer til, at organismens arvemasse (gener) er blevet modificeret ved en eller anden form for menneskelig mellemkomst.

Hvorfor overfører bakterier DNA til andre bakterier?

Ved genetisk rekombination kan en bakterie få tilført egenskaber som fx antibiotikaresistens eller virulensegenskaber, og genetisk rekombination spiller derfor en vigtig rolle for bakteriernes evne til at overleve.

Hvordan kan bakterier bevæge sig?

Nogle har en eller flere små ”haler”, kaldet flageller, så de kan bevæge og svømme omkring. Det er dog ikke ret langt, de kan bevæge sig, og helt generelt gælder det, at bakterier ikke flytter sig uden hjælp fra fx mennesker og dyr. Til dagligt flytter vi rundt på millioner af bakterier, uden at vi bemærker det.

Hvilke afgrøder er genmodificerede?

De vigtigste genmodificerede afgrøder er sojabønner, majs, bomuld og raps. Størsteparten af disse afgrøder har fået indsat gener, så de kan tåle bestemte sprøjtemidler eller er modstandsdygtige over for bestemte insekter.

Hvad er det man flytter fra en organisme til en anden når man gensplejser?

Man kan også lave om på generne i planter, dyr og bakterier og på den måde lave nye organismer, der ikke findes i naturen. Dette kaldes genmodificering. Når man laver om på gener, sker det typisk ved at klone et gen fra én organisme og overføre det til en anden. Dette kaldes gensplejsning.

Hvorfor skal der en særlig tilladelse til at dyrke gensplejsede planter?

GMO-plante kan udkonkurrere naturens arter Det betyder, at den gensplejsede plante kan sprede sig, og de andre arter fortrænges. I øjeblikket er der på grund af fødevaremangel og klimaforandringer stor interesse for at fremstille gensplejsede planter, der kan tåle at gro under meget stressende forhold, f.

Hvad indeholder GMO?

​​​​​Ved genmodificerede fødevarer forstå​​r man fødevarer, som består af, indeholder eller er fremstillet af en genmodificeret organisme (GMO). Det kan for eksempel være genmodificerede majskerner eller olie fra genmodificerede sojabønner.