:

Hvilken bjergart består oceanbunden af?

Table of Contents:

 1. Hvilken bjergart består oceanbunden af?
 2. Hvad er temperaturen typisk på den smeltede stenmasse?
 3. Hvad kan man bruge basalt til?
 4. Hvad er magmatiske?
 5. Er granit Magmatisk?
 6. Hvorfor stiger trykket i Restsmelten?
 7. Hvordan har vulkaner og lava påvirket Islands natur?
 8. Hvad er Andesitisk?
 9. Hvad er forskellen på basalt og granit?
 10. Hvad er Magmabjergarter?
 11. Hvilke kendetegn har de magmatiske bjergarter?
 12. Er granit en magmatisk bjergart?
 13. Hvad kaldes dolerit også?
 14. Hvad hedder den glødende stenmasse i Jordens indre?

Hvilken bjergart består oceanbunden af?

Også oceanbunden opbygges af faste bjergarter, hovedsagelig basalt, der dog over store områder er dækket af løse bjergarter, fx dybhavsler.

Hvad er temperaturen typisk på den smeltede stenmasse?

Magma, geologisk udtryk for °C varm, smeltet stenmasse, der ved afkøling og størkning danner magmabjergarter som fx basalt og granit.

Hvad kan man bruge basalt til?

Hvis magmaet størkner hurtigt bliver det finkornet basalt, hvis det størkner langsomt bliver det til grovkornet gabbro. Basalt anvendes som underlag i veje og som skærver i togspor.

Hvad er magmatiske?

Magmatiske bjergarter dannes når smeltet stenmasse størkner. Magma i Jordens indre og lava på jordoverfladen afkøles og bliver til forskellige magmatiske bjergarter. Der findes tre typer af magmatiske bjergarter: dybbjergarter, dagbjergarter og gangbjergarter.

Er granit Magmatisk?

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter. Granit er en blanding af forskellige mineraler og har ofte (dog ikke altid) et rødligt skær. For eksempel ses på Bornholm en blå granit, og visse steder er granitten sort.

Hvorfor stiger trykket i Restsmelten?

På grund af temperaturforskelle opstår der strømninger i smeltemassen. Da omgivelserne er koldere end magmaet begynder smelten at størkne hvorved der udskilles krystaller af mineralerne, som får gastrykket til at stige i restsmelten.

Hvordan har vulkaner og lava påvirket Islands natur?

Hvorfor har Island så mange vulkanske kræfter? Islands vulkanisme skyldes, at Den Midtatlantiske Ryg løber direkte gennem landet. Ryggen udgør grænsen mellem den nordamerikanske og den eurasiske tektoniske plade, og Island er et af de få steder på Jorden, hvor den er synlig over havets overflade.

Hvad er Andesitisk?

I geologien bruger man ordet om smeltet stenmasse, som er under Jordens overflade. Hvis det når over jordoverfladen, størkner det, og så kaldes det lava. Andesitisk magma er en blanding af oceanskorpens basalt, havvandet og sedimenter fra havbunden med et højt indhold af kvarts (et hårdt mineral).

Hvad er forskellen på basalt og granit?

Basalt bliver i daglig brug omtalt som en granit, men er egentlig dannet ved vulkansk aktivitet og er ikke sammensat på samme måde som granit. Basalt indeholder jern- og magnesiumsilikater. Basalt er meget jernholdigt og tåler derfor ingen form for syre. Syre misfarver basalt.

Hvad er Magmabjergarter?

Magmabjergarter, bjergarter opstået ved størkning af magma. Inddeles i vulkanske bjergarter (dagbjergarter, ekstrusive bjergarter) og plutoniske bjergarter (dybbjergarter, intrusive bjergarter).

Hvilke kendetegn har de magmatiske bjergarter?

Magmatiske bjergarter er alle dannet fra en smeltet stenmasse, et såkaldt magma, som stammer fra jordens indre. Når et sådan magma køler af, vil det størkne til en fast stenmasse, og afhængigt af om afkølingen foregår langsomt eller hurtigt, vil bjergarten få forskellige karak- tertræk.

Er granit en magmatisk bjergart?

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter. Granit er en blanding af forskellige mineraler og har ofte (dog ikke altid) et rødligt skær.

Hvad kaldes dolerit også?

Det er en basisk bjergart med 45-52% SiO2. Basalt opstår ved størkning af basaltiske smelter på eller nær jordoverfladen i form af lava eller vulkansk aske. Størkner smelterne i sprækker i jordskorpen, dannes gange (der også betegnes dykes) af den finkornede bjergart diabas (eller dolerit).

Hvad hedder den glødende stenmasse i Jordens indre?

Lava, glødende, smeltet stenmasse, der trænger ud på Jordens overflade under et vulkanudbrud og senere størkner til en fast bjergart.