:

Hvilke begreber bruges ofte i forbindelse med bæredygtig produktion?

Table of Contents:

  1. Hvilke begreber bruges ofte i forbindelse med bæredygtig produktion?
  2. Hvordan hænger vores forbrug sammen med påvirkninger af miljøet?
  3. Hvorfor er det vigtigt det er bæredygtigt?
  4. Hvorfor påvirker okse og fårekød særlig meget klimaet?
  5. Hvordan påvirker klimaet vores fødevarer?
  6. Hvor meget forurener kødproduktion?
  7. Er den danske landbrugs udvikling bæredygtig?

Hvilke begreber bruges ofte i forbindelse med bæredygtig produktion?

Tre dimensioner i bæredygtig udvikling
  • Social bæredygtighed handler om, hvordan vi påvirker andre menneskers levevilkår. ...
  • Miljømæssig bæredygtighed handler om, hvordan vi påvirker natur, miljø og bruger verdens ressourcer. ...
  • Økonomisk bæredygtighed handler om at sikre fortsat økonomisk udvikling.

Hvordan hænger vores forbrug sammen med påvirkninger af miljøet?

Alle vores fødevarer påvirker klimaet. Ved at sætte tal på, hvor stor påvirkning produktionen af hver enkelt fødevare har, kan forskere hjælpe forbrugere og landmænd med at træffe smarte valg. Når du tager en bid af en bøf eller gulerod, tager du også en haps klimapåvirkning med i købet.

Hvorfor er det vigtigt det er bæredygtigt?

Bæredygtig udvikling er vigtig fordi det handler om at sikre fremtiden – nu! Vi må tage ansvaret for resultatet af vore handlinger og beslutninger om at leve, som vi gør, og at det har konsekvenser for vores medmennesker og naturen, nu og i fremtiden.

Hvorfor påvirker okse og fårekød særlig meget klimaet?

Både kvæg og får udleder drivhusgassen metan. De bøvser og prutter metan, som er en 25 gange så stærk drivhusgas som CO2.

Hvordan påvirker klimaet vores fødevarer?

Dyrkning af foder medfører skovrydning Det medfører ofte, at vi rydder store områder med skov for at få plads til at dyrke foderet på. Når skoven forsvinder, frigør den CO2, som er bundet i planterne til atmosfæren. Det bidrager igen til, at drivhuseffekten bliver øget, og at jordens klima ændrer sig.

Hvor meget forurener kødproduktion?

3-4 ton CO2 om året, hvilket svarer til ca. 20 % af den udledning, en gennemsnitsdanskers hvert år belaster klimaet med. Heraf stammer en meget stor del fra forbruget af produkter fra dyr (kød, ost og mælk), og det største enkeltbidrag kommer fra oksekødet, der står for op til 1,5 ton CO2 om året.

Er den danske landbrugs udvikling bæredygtig?

Dyrkning og fremstilling af fødevarer udnytter jordens ressourcer og påvirker miljøet – nogle mere end andre afhængig af, hvor intensivt dyrkningen og fremstillingen foregår. Fødevareproduktionen i det danske landbrug har en lav udledning af drivhusgas pr. produceret enhed og er dermed meget bæredygtig.