:

Hvad vil der ske hvis bierne uddør?

Table of Contents:

  1. Hvad vil der ske hvis bierne uddør?
  2. Hvad er bier godt for?
  3. Hvad ville der ske hvis der ikke var bier?
  4. Hvorfor skal vi redde bierne?
  5. Hvad kan vi gøre for at redde bierne?

Hvad vil der ske hvis bierne uddør?

Bierne er ansvarlige for at bestøve planter så vi kan få frugter og grøntsager. Forsvinder bierne, vil stort set alle frugter og grøntsager vi kender forsvinde. ... Med det økologiske landbrug kan bierne nemlig finde deres vante føde, uden trussel fra giftstoffer og pesticider.

Hvad er bier godt for?

Bier er generelt effektive bestøvere – de besøger mange blomster og samler aktivt pollen, hvorved de overfører pollen mellem planter. Mens mange biarter er helt afhængige af få bestemte plantearter, så er der ingen vilde plantearter i Danmark, der er afhængige af blot én art af bier.

Hvad ville der ske hvis der ikke var bier?

For nogle planter er bier mindre vigtige, hvis de spreder deres pollen med vinden eller bruger andre af naturens små hjælpere som fugle, flagremus, biller, fluer eller sommerfugle til opgaven. Men andre planter er afhængige af biernes bestøvning, og for dem ville deres uddøen betyde alt.

Hvorfor skal vi redde bierne?

Når man ikke får nok mad at spise, bliver man træt – og dette gælder også bierne. Og hvis bierne bliver for trætte, kan de ikke flyve ud og finde ny mad. Vi kan hjælpe bierne med at plante flere blomster og lade de blomster stå, der kommer op i haven.

Hvad kan vi gøre for at redde bierne?

Hun giver her sine fire bedste råd til, hvad du kan gøre for at hjælpe bierne:
  1. Skab levesteder. Opsæt et bihotel af god kvalitet med lange rør, der er lukkede i enden og har en indre diameter på 7-8 mm. ...
  2. Lad haven gro lidt vildere. ...
  3. Sørg for bi-mad over hele sæsonen. ...
  4. Undgå sprøjtegifte – også i haven.
12. sep. 2017