:

Hvordan udbreder lyden sig?

Table of Contents:

 1. Hvordan udbreder lyden sig?
 2. Hvad menes med fortættet og fortyndet luft?
 3. Hvordan bevæger lyd sig?
 4. Hvordan forplanter lyd sig?
 5. Hvordan påvirker temperatur lyd?
 6. Hvad kan lyd ikke bevæge sig igennem?
 7. Hvad måles bølgelængden i?
 8. Hvad forstår man ved en bølgelængde?
 9. Hvordan opfanger øret lyd?
 10. Hvordan er bølgerne forskellige fra hinanden?
 11. Hvor langt væk kan man høre skud?
 12. Hvorfor er lydbølger Længdebølger?
 13. Hvad kan en Lydfortælling?
 14. Kan lyd bevæge sig gennem vakuum?

Hvordan udbreder lyden sig?

Lyd udbreder sig gennem et medium for eksempel gennem luft eller vand. Lydens udbredelseshastighed i luft ved 20°C er omkring 340 m/s. Dette betyder, at for en frekvens F = 1000 Hz bliver lydens bølgelængde L = C/F = 0,34 meter = 34 cm. Perioden T for en lydbølge er tiden for én svingning.

Hvad menes med fortættet og fortyndet luft?

Derpå svinger metalstangen til den anden side, så bliver der dannet et lille sug, som gør at der kommer større afstand mellem luftens molekyler – det kan man kalde en bølge af fortyndet luft. Og så svinger stangen tilbage igen – og danner en ny bølge af fortættet luft.

Hvordan bevæger lyd sig?

Lyden bevæger sig som bølger gennem luften – og gennem andre stoffer. Men det bevæger sig ikke lige hurtigt gennem alle stoffer. Ved stuetemperatur bevæger lyd sig gennem luften med ca. 340 meter pr.

Hvordan forplanter lyd sig?

Lyd bevæger sig som bølger gennem forskellige stoffer, som f. eks. luft eller vand, hvilket gør, at der er fuldstændigt stille i det ydre rum, da vakuummet ikke kan bære lyden rundt. Man kan lagre lydspor elektronisk.

Hvordan påvirker temperatur lyd?

965 m/s og atmosfærisk luft 331 m/s disse ved 0 °C, generelt lydhastigheden stiger med temperaturen f. eks. luft har en hastighed på 343 m/s ved 20 °C, luft ved 1 m/s. Det aktuelle stof vanddamp har en lydhastighed på 473 m/s ved 100 °C (det er den temperatur, som giver et tryk på 1 atm, hvor de andre måles).

Hvad kan lyd ikke bevæge sig igennem?

Lyd er svingninger i stof (svingende atomer eller molekyler) f. eks. luft men også vand træ, beton osv. Lyd kan altså ikke udbrede sig i vakuum.

Hvad måles bølgelængden i?

Hvis man dividerer lydens hastighed v i m/s med frekvensen f i Hz, får man bølgelængden λ (lambda) i meter. Man kan altså opstille følgende formel for bølgenlængden: λ = v/f. Hvis lydens hastighed er 340 m/s, og frekvensen er 1.000 Hz, er bølgelængden 0,34 meter.

Hvad forstår man ved en bølgelængde?

Klassisk set siger fysikerne, at elektromagnetisk stråling udbreder sig som bølger - og størrelsen på bølgerne (bølgelængden) afgør, hvilken form for elektromagnetisk stråling der er tale om. Når lys beskrives som bølger, betegnes bølgelængden som afstanden mellem to bølgetoppe.

Hvordan opfanger øret lyd?

Det ydre øre fungerer som en slags tragt, der opfanger lyden og leder den ind til mellemøret via øregangen. Her forstærkes lyden af trommehinden og mellemøreknoglerne før den overføres til det indre øre. I det indre øre omformes lydbølgen til nervesignaler der sendes til hjernen via hørenerven.

Hvordan er bølgerne forskellige fra hinanden?

Når to bølger følges ad, men er forskudt en halv bølgelængde i forhold til hinanden vil den enes bølgetop være ud for den andens bølgedal - de er i modfase. Hvis de også her har samme amplitude, vil deres udsving hele tiden være lige store, men i modsatte retninger.

Hvor langt væk kan man høre skud?

Så kort fortalt er der ikke noget præcist svar på det spørgsmål. Tilgengæld har amerikanske videnskabsmænd testet, at en normalt hørende person i totalt stille omgivelser kan høre et skrig i op til 3 km. I en storby med meget trafikstøj er det sjældent man kan høre folk råbe, hvis de er længere væk end bare 100 meter.

Hvorfor er lydbølger Længdebølger?

Lyd er længdebølger i luften. Længdebøl- ger vil sige, at vibrationen sker på langs ad bevægelsesretningen. Hvis vi hænger en trappefjeder op i nogle snore og skub- ber lidt til den ene ende, vil vi se, at læng- debølgen bevæger sig hele vejen ned gen- nem trappefjederen, og tilbage igen.

Hvad kan en Lydfortælling?

I lydfortællinger benytter vi kun høresansen, og derfor bliver lydene afgørende for, hvordan vi opfatter personerne. Måske kan du høre deres skridt eller deres åndedrag, men det er især deres stemmer, der giver os indtryk af, hvordan de er og hvordan de ser ud.

Kan lyd bevæge sig gennem vakuum?

Lyd spredes ikke i vakuum Lyd er bølger, der kun udbredes i et medie. Lyd går gennem luft og andre gasser, væsker og faste stoffer, men stoppes i tomrum. De lyde, vi hører, er små ændringer i lufttrykket. Uden luft er der intet lufttryk og dermed heller ingen trykændringer.