:

Hvilket Makromolekyle består cellens arvemateriale af?

Table of Contents:

 1. Hvilket Makromolekyle består cellens arvemateriale af?
 2. Hvad er Transportproteiners funktion?
 3. Hvordan er cellemembraner opbygget?
 4. Hvordan udveksles stoffer over en cellemembran?
 5. Hvordan er en normal celle bygget op?
 6. Hvor er DNA i en celle?
 7. Hvad kaldes diffusionen når det foregår gennem et membranprotein?
 8. Hvordan krydser vandmolekyler cellemembraner?
 9. Hvor findes cellemembraner?
 10. Hvordan transporteres stoffer i cellens indre?
 11. Hvorfor kan ioner ikke trænge igennem cellemembranen?
 12. Hvad er Celleslim omgivet af?

Hvilket Makromolekyle består cellens arvemateriale af?

Alle celler har desuden DNA, der indeholder cellens genetiske materiale. DNA'et bruges af cellen til at lagre information om alle de biologiske makromolekyler, der er nødvendige for cellen.

Hvad er Transportproteiners funktion?

Transportproteiner er membranproteiner, der er i stand til at transportere større molekyler, som f. eks glukose, over cellemembranen. I cellemembranen sidder en lang række forskellige enzymer, der katalyserer kemiske processer ved cellemembranens indre/ydre overflade.

Hvordan er cellemembraner opbygget?

Cellemembraner er opbygget af et dobbeltlag sammensat af forskellige fosfolipider og kolesterol. Fosfolipidernes hoveder (farvede kugler) danner en vandelskende overflade på begge sider af membranen, hvorimod deres lipid- haler vender ind imod hinanden og danner en indre vandskyende oliefase.

Hvordan udveksles stoffer over en cellemembran?

Pumper: Ioner, der skal transporteres ind eller ud af cellen imod en koncentrationsgradient, og store molekyler må transporteres gennem cellemembranen ved hjælp af såkaldte pumper, der forbruger energi fra cellen.

Hvordan er en normal celle bygget op?

En celle består af et protoplasma, der er det levende indhold i cellen, omgivet af en cellemembran. Inde i protoplasmaet har man proteinerne, DNA'et og andre biomolekyler, der tilsammen sørger for de biologiske processer i eksempelvis kroppen. Man skelner mellem 2 typer celler. Prokaryoter og eukaryoter.

Hvor er DNA i en celle?

Når cellen er aktiv og udfører sin funktion som fx lever- eller nervecelle ligger DNAet spredt ud i cellekernen. Når en celle skal til at dele sig, pakker DNA'et sig sammen i kromosomer, der under et almindeligt mikroskop kan ses som små pinde. Kromosomerne laver dernæst en nøjagtig kopi af sig selv.

Hvad kaldes diffusionen når det foregår gennem et membranprotein?

Det kaldes passiv transport. Det er ikke alle stoffer der kan bevæge sig gennem cellemembranen, kun små uladede molekyler som vand, kuldioxid og nitrogen. Næsten alle andre molekyler transporteres gennem cellemembranen ved hjælp af proteinmolekyler.

Hvordan krydser vandmolekyler cellemembraner?

Osmose er en transport af vand. For at osmose kan foregå, skal der være en semipermeabel membran, der holder opløst stof i forskellig koncentration på de to sider af membranen. Vand vil bevæge sig til den side af membranen, hvor der er størst koncentration af opløste stoffer.

Hvor findes cellemembraner?

Cellemembranen danner grænsen mellem cellens indre og dens omgivelser. Membranen er opbygget af lipider og protein. Lipiderne findes som fosfolipider og kolesterol. Fosfolipider er opbygget af glycerol, fosfat og to fedtsyrer.

Hvordan transporteres stoffer i cellens indre?

Endo- og eksocytose er aktiv transport, der går ind i cellen ved endocytose og ud ved eksocytose. Vesikler, der er små blærer af membran, indgår i begge transporttyper. Ved endocytose optages væske eller store partikler i små vesikler af cellemembran.

Hvorfor kan ioner ikke trænge igennem cellemembranen?

Et stort polært molekyle som Glycerol er næsten ikke i stand til at passere. Ioner kan ikke passere gennem membranen da de er stærkt opløselige i vand. Dermed kan de ikke passere det hydrofobe fedt.

Hvad er Celleslim omgivet af?

Cellemembranen. Alle celler er omgivet af en slags hinde - en cellemembran. Cellemembranen omslutter cellen fuldstændigt, og det er denne, der adskiller cellen fra dens omgivelser og gør, at cellen er i stand til at opretholde nogle forhold inde i cellen, som der ikke er på den anden side af membranen.