:

Hvilke forventninger har man som læser til en selvbiografi?

Table of Contents:

 1. Hvilke forventninger har man som læser til en selvbiografi?
 2. Hvordan skrives det moderne gennembrud?
 3. Hvad kendetegner tidsperioden det moderne gennembrud?
 4. Hvad er forskellen på selvbiografi og autofiktion?
 5. Hvad er en Læserkontrakt?
 6. Hvad er det moderne gennembrud Kort fortalt?
 7. Hvordan var levevilkårene på landet og hvordan blev de skildret i dansk litteratur i perioden ?
 8. Hvad er forskellen på det moderne gennembrud og romantikken?
 9. Hvad er kendetegnende for romantikken?
 10. På hvilken måde giver det moderne gennembruds forfattere et kritisk blik på forholdet mellem samfundets klasser?
 11. Hvad kan man perspektivere muldskud til?
 12. Er klovn autofiktion?

Hvilke forventninger har man som læser til en selvbiografi?

Den selvbiografiske litteratur bygger på, at det, der står i teksten, også har fundet sted i forfatterens eget liv, at teksten er skrevet på baggrund af forfatterens egne erfaringer. Men fiktionaliseringen fylder mindre, og der er et krav om, at virkelighedsgengivelsen er tættere på virkeligheden.

Hvordan skrives det moderne gennembrud?

Det Moderne Gennembrud er en litterær periode, der typisk anses for at vare fra 18. Betegnelsen anvendes især om litteraturen i Skandinavien og bruges særligt om de nordiske digtere, der under Georg Brandes' lederskab satte problemer under debat.

Hvad kendetegner tidsperioden det moderne gennembrud?

Det moderne gennembrud er en tidsperiode fra 1870'erne til ca. 1900. En tid, hvor Danmark gennemgik en stor udvikling, og hvor samfundets normer kom til debat.

Hvad er forskellen på selvbiografi og autofiktion?

Den er kendetegnet ved at være en mellemting mellem den klassiske selvbiografi og den skønlitterære roman. Begrebet stammer fra fransk og er blevet et buzzword i den danske litteraturkritik i det nye årtusinde. Oversat betyder autofiktion selv-fiktion, hvilket skal forstås som, at tekstens jeg er en fiktion.

Hvad er en Læserkontrakt?

Litteraturforsker Poul Behrendt har opfundet begrebet læserkontrakten om den aftale læseren indgår med forfatteren, når hun træder ind i bogens univers. Bogens genrebetegnelse stemmer læseren til bestemte oplevelser: Skal man læse om virkelige eller fingerede hændelser?

Hvad er det moderne gennembrud Kort fortalt?

Det moderne gennembrud er en tidsperiode fra 1870'erne til ca. 1900. En tid, hvor Danmark gennemgik en stor udvikling, og hvor samfundets normer kom til debat.

Hvordan var levevilkårene på landet og hvordan blev de skildret i dansk litteratur i perioden ?

Redegørelse for levevilkårene på landet i Afgrænsningen af de sociale klasser havde rod i landboreformerne fra omkring år 1800. Der blev skelnet hårdt mellem dem, der ansatte andre, fx godsejere og gårdejere, og dem, der var nødt til at have et lønarbejde, fx husmænd og landarbejdere.

Hvad er forskellen på det moderne gennembrud og romantikken?

Hvad er forskellen på livssynet i det moderne gennembrud og i romantikken? - Romantikken dyrkede dualismen (2 verdener) de gik og drømte om en anden og bedre verden. - Det morderne gennembrud, ville man kæmpe for at få en bedre verden, i stedet for at drømme om en.

Hvad er kendetegnende for romantikken?

Romantikken findes især inden for kunst, litteratur, musik, videnskab og filosofi. Romantikken opstod som reaktion mod oplysningstiden med dens dyrkelse af fornuften. Romantikerne hævdede, at følelsen var kernen i tilværelsen. Romantikken vendte sig mod klassicismens regler.

På hvilken måde giver det moderne gennembruds forfattere et kritisk blik på forholdet mellem samfundets klasser?

Den store ulighed mellem samfundsklasserne blev et ofte anvendt tema i det moderne gennembruds litteratur. Især kom der et helt nyt fokus på arbejderklassens ringe leveforhold og arbejdsvilkår. Disse forhold og vilkår havde litteraturen indtil da stort set ikke belyst.

Hvad kan man perspektivere muldskud til?

Muldskud” af Henrik Pontoppidan er en tekst fra det moderne gennembrud, og den har flere af periodens kendetegn. Det er fx tydeligt, at den sætter problemer under debat. Den italesætter en ulighed, der var aktuel i samfundet i slutningen af 1800-tallet.

Er klovn autofiktion?

Ligesom tabloidmagasinerne kan Klovn gisne om og overdrive karaktertræk ved de kendte. Men fordi serien samtidig trækker på fiktionens potentiale, er den ikke underlagt samme etiske regler og moralsæt. Hvad der i sladderpressen er løgn, kan i Klovn forsvares som fiktion.