:

Hvilken rolle spiller solen for vandets kredsløb?

Table of Contents:

 1. Hvilken rolle spiller solen for vandets kredsløb?
 2. Hvad sker der med vandet i løbet af vandkredsløbet?
 3. Hvordan fordamper havvand?
 4. Hvad betyder det at vand fortættes?
 5. Hvordan bevæger vand sig rundt i vandets kredsløb?
 6. Hvor langt er der ned til grundvandet?
 7. Hvad får vandet til at fordampe?
 8. Hvordan fordamper vand under 100 grader?
 9. Hvor hurtig fordamper vand?
 10. Hvad sker der ved fortætning?
 11. Hvordan fortætter vand?
 12. Hvordan virker et privat vandværk?
 13. Hvordan fungerer en vandværk?
 14. Hvordan bevæger vand sig?

Hvilken rolle spiller solen for vandets kredsløb?

Solen er drivkraften for vandets kredsløb. Vand fordamper op i atmosfæren fra havene og jordoverfladen. Planter skaber også vanddamp ved transpiration. Is og sne kan desuden fordampe direkte uden først at blive til væske, denne proces kaldes sublimation.

Hvad sker der med vandet i løbet af vandkredsløbet?

Størstedelen af vandet som fordamper fra oceanerne falder også som nedbør i oceanerne. Kun omkring 10 % af vandet der fordamper over oceanerne transporteres hen over land, hvor det falder som nedbør. Når vand er fordampet har vandmolekylerne omtrentlig en opholdstid på ca. 10 dage i atmosfæren.

Hvordan fordamper havvand?

Vandkredsløbet har ikke nogen begyndelse, men et godt sted at starte er i oceanerne. Solenergien driver vandkredsløbet ved at opvarme havvandet, en del af havvandet fordamper som vanddamp til atmosfæren. Fordampning sker ligeledes fra ferskvand i søer og vandløb.

Hvad betyder det at vand fortættes?

Fortætning af det fordampede vand i atmosfæren: Jo længere op i atmosfæren man kommer, desto koldere bliver det. Når vanddampen stiger til vejrs, bliver den efterhånden nedkølet nok til, at den fortættes og bliver til skyer. I skyerne danner vandpartiklerne sig, afhængigt af temperaturen, til dråber eller iskrystaller.

Hvordan bevæger vand sig rundt i vandets kredsløb?

Al vand på jorden indgår i et konstant kredsløb. Det betyder at en vanddråbe bevæger sig fra saltvand i de største oceanerne til de mindste ferskvandssøer. Fra vanddamp i atmosfæren til underjordiske vandmagasiner. Det kan tage millioner af år for en vanddråbe at komme hele vejen rundt.

Hvor langt er der ned til grundvandet?

I Danmark udnyttes grundvandsmagasiner 20-100 m under jordoverfladen. Ved større dybder øges risikoen for at træffe vand, der er uanvendeligt som drikkevand pga. især salt (natriumklorid) fra havet eller salthorste. På 200-400 m dybde er grundvandet i Danmark salt.

Hvad får vandet til at fordampe?

Vand fordamper, hvis der er varme tilstede ved vandet. Der sker hele tiden en fordampning fra vores søer, åer og have. Jo højere temperaturen er, jo mere vand fordamper. Fordampning sker også fra planternes blade, og der er hele tiden vanddampe i luften.

Hvordan fordamper vand under 100 grader?

For at vand kan fordampe, skal de enkelte molekyler overvinde den elektriske tiltrækning fra de andre vandmolekyler. Det kræver energi, og først ved en temperatur på 100 grader er energien høj nok til, at alle molekylerne hurtigt går over i gasform.

Hvor hurtig fordamper vand?

For vand er damptrykket ved 100 grader 1 bar (1 atm.), og derfor koger vand ved 100 grader ved normalt tryk. Ved nul grader er vands damptryk kun 0,006 bar. Men hvis vanddampen fjernes fra vandets overflade (blæser væk) vil der fordampe mere vand - så længe der ikke er mættet vanddamp over vandoverfladen.

Hvad sker der ved fortætning?

Kondensering også kaldet fortætning er en faseændring (termodynamisk proces), hvor stof på gasform omdannes til stof på væskeform, under frigivelse af termisk energi. I atmosfæren findes der uendelig mange mikroskopiske partikler f. eks. blomsterstøv, støvkorn og saltstøv.

Hvordan fortætter vand?

Når vandet fordamper, stiger vanddampen op i luften. Jo højere vanddampene kommer op, jo koldere bliver det i luften. Når luften bliver tilstrækkelig kold, fortætter vanddampene og danner skyer. I skyerne bliver de små vandpartikler til dråber og iskrystaller, som kan sætte sig sammen til større grupper.

Hvordan virker et privat vandværk?

Hvis man har en privat vandboring, er man sin egen leverandør af drikkevand og er altså ikke koblet til noget vandværk eller den offentlige vandforsyning. En privat vandboring er typisk en brønd, som forsyner en eller flere husstande med brugsvand, dvs. vand til at drikke, til bad, tøjvask, rengøring og havevanding.

Hvordan fungerer en vandværk?

Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet normalt iltet og filtreret på et vandværk, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner.

Hvordan bevæger vand sig?

Hvis vandet køles ned, vil molekylerne bevæge sig langsommere, og når vandet når frysepunktet bliver molekylerne på deres plads og vi har fast stof - også kaldet is. Vand er en af de eneste almindelige stoffer, som kan findes i alle tre tilstandsformer på jorden.