:

Hvad er jeg kultur og vi kultur?

Table of Contents:

  1. Hvad er jeg kultur og vi kultur?
  2. Hvad er høj magtdistance?
  3. Hvad er Langtidsorientering?
  4. Hvad er høj og Lavkontekstkulturer?
  5. Hvad ligger i begrebet kultur?

Hvad er jeg kultur og vi kultur?

I modsætning til 'jeg-kulturen' kan man se 'vi-kulturen', den familieorienterede eller kollektivistiske samfundsform. Her betragter det enkelte menneske ikke sig selv som 'enkelt', men som del af en familie. Det er som familiemedlem, ikke som individ, man lever sit liv og tager del i samfundet.

Hvad er høj magtdistance?

Magtdistance. Beskriver hvordan magtfulde og rige mennesker agerer og forventes at agere over for mindre magtfulde og fattigere mennesker. I en kultur med stor magtdistance forventes folk at vise deres rigdom og magtfulde mennesker forventes at udøve og demonstrere den over for andre.

Hvad er Langtidsorientering?

I en langtidsorienteret kultur hylder man mere ideen om sparsommelighed og vedholdenhed med henblik på at opnå nogle resultater i fremtiden. I en langtidsorienteret kultur opdrages børn med ideen om, at flid, hårdt arbejde, opofrelse og uddannelse lønner sig på sigt.

Hvad er høj og Lavkontekstkulturer?

I lavkontekstkulturer spiller det talte og skrevne ord en væsentlig rolle, og en stor del af budskabet i en kommunikationssituation udtrykkes eksplicit. I højkontekstkulturer formidles en væsentlig del af budskabet via den fysiske kontekst eller er internaliseret i den kommunikerende person.

Hvad ligger i begrebet kultur?

Kultur bruges tit til at beskrive kunst, eksempelvis litteratur, dans, musik og teater. Men vi bruger også ordet kultur om en bestemt måde at leve på – en fælles livsform. Det betyder, at mennesker med samme kultur har nogenlunde samme syn på omverdenen.