:

Hvad er næstekærlighed kristendom?

Table of Contents:

  1. Hvad er næstekærlighed kristendom?
  2. Hvad siger Bibelen om håb?
  3. Hvad betyder det at tro på noget?
  4. Hvad er det radikalt nye i kristendommen?
  5. Hvad er håb?
  6. Hvad er forskellen på religion og tro?
  7. Hvad skal man bruge tro til?

Hvad er næstekærlighed kristendom?

Næstekærlighed bliver fremholdt af et antal store religioner – deriblandt Kristendommen og Islam – som et stort gode. Det er en afgørende fordring, som Jesus stillede i sine prædikener, nemlig at man skal elske sin Gud, sig selv og sin næste i lige høj grad.

Hvad siger Bibelen om håb?

"Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses" (Hebr. 11,1). Mennesker ejer ikke uden videre tro og håb.

Hvad betyder det at tro på noget?

Men begrebet har en række andre betydninger: Det kan angive, at en person er til at stole på, eller at man er forvisset om, at noget lever op til, hvad man forventer, eller blot at man har en mening eller formodning om et eller andet. Ordet kan næsten tømmes for betydning, når man siger: "Det tror jeg nok".

Hvad er det radikalt nye i kristendommen?

Og hovedpointen omkring det nye liv i Kristus er dermed, at det ligger i forlængelse af det netop beskrevne liv. Der er ikke tale om en ny religion eller en ny sfære sui generis. Der er i stedet tale om et liv i kontinuitet med de æresbevisninger, der fandtes inden for jødedommen.

Hvad er håb?

Håb er forventningen om at noget ønsket måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden.

Hvad er forskellen på religion og tro?

Religion er nemlig mere end tro. Tro er blot en del af de tanker og handlinger, der sammen med værdier, ritualer og genstande (tænk på næstekærlighed, dåb og bedekranse) udgør religion, forklarer Caroline Schaffalitzky de Muckadell.

Hvad skal man bruge tro til?

Tro kan give mening og fred i livet med en kræftsygdom sygdommen, men derimod en måde at leve med det, der netop ikke kan kontrolleres. De fleste troende mener ikke, at deres tro ændrer sygdommen, men derimod at troen giver mening, formål og fred i livet med sygdommen.