:

Hvad kendetegner en forsvarsmekanisme?

Table of Contents:

  1. Hvad kendetegner en forsvarsmekanisme?
  2. Hvad er modne forsvarsmekanismer?
  3. Hvad bruger man forsvarsmekanismer til?
  4. Hvad er benægtelse?
  5. Hvorfor fortrænger man?

Hvad kendetegner en forsvarsmekanisme?

Forsvarsmekanismer er i følge Sigmund Freud vigtige ubevidste jegfunktioner, der iværksættes med henblik på, at regulere angst i forbindelse med en persons indre konflikter eller ved konflikter mellem person og omverdenen, således at personligheden kan bevare sin ligevægt.

Hvad er modne forsvarsmekanismer?

Modne forsvarsmekanismer Isolation af affekt, evnen til at rumme følelserne, og tage udgangspunkt i dem i en samtale eller beslutningstagen, uden at lade sig overvælde af dem. Dækord og vaghed, undgåelse af at give direkte udtryk for egne følelser og ønsker, ved brug af mere ”diplomatisk” sprog.

Hvad bruger man forsvarsmekanismer til?

Forsvarsmekanismerne beskytter os mod at mærke ubehagelige og svære følelser og tanker. De hjælper os til at håndtere stressende eller traumatiske oplevelser og situationer på en måde, så vi ikke føler smerte eller 'går i stykker'.

Hvad er benægtelse?

Benægtelse, forsvarsmekanisme beskrevet inden for psykoanalysen af Sigmund Freud. Benægtelse refererer til, at et fortrængt tankeindhold får adgang til bevidstheden, men samtidig negeres.

Hvorfor fortrænger man?

Fortrængninger af seksuelle traumer fungerer som en forsvarsmekanisme, mente han. De er psykens værn mod angst og skam. Uforløste fortrængninger kan føre til hæmninger og neuroser, antog Freud og andre psykoanalytikere. Psykologer bør finde ud af, hvad der ligger bag fortrængningerne og forløse dem, mente de.