:

Er Hospital gratis i Tyskland?

Table of Contents:

  1. Er Hospital gratis i Tyskland?
  2. Er sygehus gratis i Frankrig?
  3. Hvis jeg bliver syg i Spanien?
  4. Hvad dækker det gule sygesikringskort i udlandet?
  5. Kan man bruge dansk recept i Tyskland?

Er Hospital gratis i Tyskland?

På hospitalerne dækkes omkostninger, der er direkte forbundet med behandlingen af en pati- ents diagnose, af patientens sygeforsikring, mens såkaldte 'investeringsomkostninger' såsom diagnostisk udstyr, ambulancebiler, bygningsvedligeholdelse osv. finansieres af den for- bundsstat, hvor hospitalet er placeret.

Er sygehus gratis i Frankrig?

Du skal betale den del af behandlingsudgifterne, som ikke betales af sygekassen. Hvis du bliver indlagt på et privathospital, skal du være opmærksom på, om hospitalet er tilsluttet sygekassen (”conventionné”). Er det ikke det, vil du skulle betale en større del af betalingsudgifterne selv.

Hvis jeg bliver syg i Spanien?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at den offentlige danske sygesikring (det gule sundhedskort) kun gælder 1 måned fra udrejse af Danmark og kun til rene turistrejser. Det anbefales derfor at tegne en privat sygeforsikring, der dækker, til optagelsen i det spanske system er kommet i orden.

Hvad dækker det gule sygesikringskort i udlandet?

Det gule sundhedskort giver dig adgang til lægen, og du kan komme på hospitalet på lige fod med borgerne i det land, du holder ferie i. Både Grønland og Færøerne har et anderledes behandlingssystem, end vi er har i Danmark. Det er derfor altid en fordel at supplere med en rejseforsikring.

Kan man bruge dansk recept i Tyskland?

En recept fra en læge i dit hjemland er gyldig i alle EU-lande. Men et lægemiddel, ordineret i ét land, er ikke nødvendigvis tilgængeligt eller kan have et andet navn i et andet land. Du kan bede din læge om en recept til brug i et andet EU-land, også kaldet en " grænseoverskridende recept".