:

Hvilke mål har FN opnået?

Table of Contents:

 1. Hvilke mål har FN opnået?
 2. Hvad er FNS 17 Verdensmål?
 3. Hvad handler Verdensmål 16 om?
 4. Hvordan går det med FN's 2015 mål?
 5. Hvor langt er vi med Verdensmålene?
 6. Hvordan går det med FN Verdensmål?
 7. Hvilke opgaver tager FN sig af?
 8. Hvad er delmålene?
 9. Hvad er en kvalitetsuddannelse?
 10. Hvad er ansvarligt forbrug og produktion?
 11. Hvor langt er Danmark med Verdensmålene?
 12. Hvordan går det med de 17 Verdensmål?

Hvilke mål har FN opnået?

45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

Hvad er FNS 17 Verdensmål?

FN's 17 Verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hvad handler Verdensmål 16 om?

Verdensmål 16 handler også om at reducere alle andre former for vold, blandt andet fra organiseret kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel skal stoppes og våbensmugling skal begrænses. Samtidig er retfærdighed et helt centralt nøgleord i verdensmålet.

Hvordan går det med FN's 2015 mål?

2015-målene var FN's otte mål for at bekæmpe fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme og diskrimination af kvinder. Hvert mål havde en række delmål og en plan for, hvordan det skulle lykkes at nå målene. Håbet var, at verden kunne indfri målene inden 2015 og derved skabe en mindre skæv verden i fremtiden.

Hvor langt er vi med Verdensmålene?

Danmark har som alle andre lande i verden forpligtet sig til at arbejde for, at FN's 17 Verdensmål lykkedes inden 2030. Og i FN's nyeste Verdensmålsundersøgelse ligger Danmark lunt i svinget i forhold til resten af verden.

Hvordan går det med FN Verdensmål?

“Generelt er vi godt på sporet med flere af målsætningerne. Siden 1990 er børnedødeligheden for børn under 5 år mere end halveret. Uddannelse til børn er også i fremgang, det samme er adgang til strøm og sanitet, ligesom at vi er godt på vej mod at udrydde ekstrem fattigdom”, siger hun.

Hvilke opgaver tager FN sig af?

Hvilke typer af opgaver kan FN's arbejde inddeles i?
 • Fredsbevarende og sikkerhedsskabende missioner. FN's største arbejde på det freds- og sikkerhedsbevarende område former sig primært som udsendelse af fredsbevarende styrker til krigshærgede områder. ...
 • Menneskerettigheder. ...
 • Humanitær bistand. ...
 • Social og økonomisk udvikling.

Hvad er delmålene?

Delmålene er mere konkrete mål for, hvordan Verdensmålene skal opfyldes. For at måle på hvert delmål har FN formuleret en række indikatorer for de enkelte delmål. Delmål: Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Hvad er en kvalitetsuddannelse?

Vi mener at kvalitetsuddannelse er lig med: Veluddannede lærere, der arbejder med faglighed, deltagercentreret pædagogik og metoder, som tager udgangspunkt i deltagerenes virkelighed. Undervisning på modersmål. Tosproget, interkulturel undervisning.

Hvad er ansvarligt forbrug og produktion?

Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at gøre mere med færre ressourcer. Bæredygtig produktion indebærer mindske ressourceforbrug, miljøødelæggelse og klimagasudslip, når man producerer. På længere sigt vil dette føre til økonomisk vækst, begrænse klimaændringer, og øge livskvaliteten for mennesker på jorden.

Hvor langt er Danmark med Verdensmålene?

Og i FN's nyeste Verdensmålsundersøgelse ligger Danmark lunt i svinget i forhold til resten af verden. Ifølge FN ligger Danmark nemlig på andenpladsen over de lande, som er nået mest i mål med de 17 Verdensmål - kun overhalet af Sverige.

Hvordan går det med de 17 Verdensmål?

Ressourcer I 2015 fremsatte FN 17 ambitiøse Verdensmål, der b.la. skal styrke klimaet og bremse udpiningen af naturen. Danmark ligger godt i selen til at opfylde flere af Verdensmålene, men der er plads til forbedringer - særligt på området for klima, natur og miljø.