:

Hvad kendetegner en gruppe?

Table of Contents:

  1. Hvad kendetegner en gruppe?
  2. Hvordan opstår grupper?
  3. Hvad kendetegner en gruppe der er præget af gruppetænkning?
  4. Hvilke 4 punkter kan bruges til at definere en gruppe?
  5. Hvad er referencegrupper og medlemsgrupper?
  6. Hvad er gruppetænkning psykologi?
  7. Hvad er en sekundær gruppe?
  8. Hvad er ind og Udgrupper?

Hvad kendetegner en gruppe?

Gruppe, i socialpsykologien defineret som to eller flere individer, der i en periode forsætligt interagerer, sprogligt eller ikke-sprogligt. Sådanne grupper benævnes også sociale grupper. Tidsaspektet adskiller de sociale grupper fra kvasigrupper som opløb og mennesker i venteværelse.

Hvordan opstår grupper?

Overordnet er sociale grupper kendetegnet ved, at medlemmerne føler sig bundet sammen af en følelse af fællesskab. Samtidigt er de enkelte individer relativt stabilt sammen med de andre i gruppen. De grupper, vi deltager i, får ofte en afgørende betydning for vores identitet.

Hvad kendetegner en gruppe der er præget af gruppetænkning?

Gruppetænkning er et psykologisk fænomen der kan optræde i grupper af mennesker, hvis behov for harmoni og konformitet kan føre til, at gruppen træffer ufornuftige og belastende beslutninger. I en sådan gruppe kan behovet for samhørighed få gruppens medlemmer til at enes for enhver pris.

Hvilke 4 punkter kan bruges til at definere en gruppe?

Medlemmerne er fælles om et/flere motiver/mål, som bestemmes af den retning gruppen bevæger sig....
  • det enkelte medlem får ”gode argumenter” i gruppen som styrker bestyrker deres holdning,
  • den accept man møder af ens synspunkter gør en mere sikker i ens sag – og man er dermed klar til at radikalisere dem,

Hvad er referencegrupper og medlemsgrupper?

Referencegrupper Det er de grupper, hvorfra vi henter vores ideer, normer og holdninger; de grupper vi ser op til, henter vores idealer fra og ønsker at sammenligne os med. Medlemsgruppe En medlemsgruppe er ganske enkelt en gruppe, man er medlem af.

Hvad er gruppetænkning psykologi?

Gruppetænkning er et psykologisk fænomen der kan optræde i grupper af mennesker, hvis behov for harmoni og konformitet kan føre til, at gruppen træffer ufornuftige og belastende beslutninger. I en sådan gruppe kan behovet for samhørighed få gruppens medlemmer til at enes for enhver pris.

Hvad er en sekundær gruppe?

Sekundære grupper er de grupper, hvor personerne er mindre tæt knyttet og ofte med mange medlemmer. Sekundære gruppe er de grupper, som man bliver en del af, efter at man er fyldt 18. Sekundære grupper er grupper, hvor personerne er rigtig tætte og ofte ikke så mange.

Hvad er ind og Udgrupper?

Indgrupper og Udgrupper Udgruppen kan være fans fra en anden fodboldklub, eller medlemmer af en anden religiøs, etnisk eller politisk gruppe, end den man selv tilhører. Indgruppen vil så være den fodboldklub som du holder med.