:

Hvordan skaber vi arbejdsglæde?

Table of Contents:

 1. Hvordan skaber vi arbejdsglæde?
 2. Hvordan roser man en kollega?
 3. Hvordan viser jeg anerkendelse?
 4. Hvad inspirerer dig på arbejdet?
 5. Hvad skaber arbejdsglæde hos dig?
 6. Hvordan man skal modtage ros?
 7. Hvordan roser man sig selv?
 8. Hvordan anerkender man medarbejdere?
 9. Hvad vil det sige at være anerkendende?
 10. Hvad er det vigtigste ved et arbejde?
 11. Hvorfor er det særligt disse påvirkninger der er til stede i dit arbejde?
 12. Hvad er forskellen mellem ros og anerkendelse?

Hvordan skaber vi arbejdsglæde?

En af de allervigtigste veje til arbejdsglæde er resultater – det at gøre et godt stykke arbejde, som du selv kan se meningen i. Resultater behøver ikke at være store og målbare. Det kan også være den lille forskel, du gjorde for en borger forleden, og som gjorde dig fagligt stolt.

Hvordan roser man en kollega?

5 gode råd, når du roser dine kolleger:
 1. Gør det til en vane hver dag at fremhæve mindst en positiv ting.
 2. Vær konkret, når du roser.
 3. Tænk på modtageren af din ros og tilpas måden, du giver ros på, så den passer til vedkommende.
 4. Giv ros bredt i organisationen.

Hvordan viser jeg anerkendelse?

At anerkende er at se og blive set Grundværdien er ligeværd, og den andens ret til at være sig selv. Man kan bedst se og anerkende andre, når man kan anerkende sig selv. Det betyder at tro på sig selv og være i indre balance, hvorfra man viser respekt for alt hvad der er væsentligt i en selv.

Hvad inspirerer dig på arbejdet?

Sæt ord på, hvad der er værdifuldt og motiverende for dig i din karriere. Det kan du gøre ved at besvare spørgsmålene i nedenstående guide. Derved skaber du en nyttig oversigt over, hvad der er væsentligt og energigivende for dig i dit arbejde.

Hvad skaber arbejdsglæde hos dig?

Fem afgørende faktorer for din arbejdsglæde hvor meget indflydelse du selv har på, hvordan du udfører dit job. Vigtigheden af at afslutte opgaver og se resultatet af dit arbejde. Variation i jobbet, så du kan bruge dine forskellige evner og talenter. Feedback, så du ved, om du gør et godt stykke arbejde.

Hvordan man skal modtage ros?

Fem simple regler, når du skal give ros
 1. Alle er forskellige. Nogle medarbejdere elsker at få ros offentligt, mens andre foretrækker en mere diskret anerkendelse. ...
 2. Vær konkret. ...
 3. Gør det nu. ...
 4. Vær ærlig. ...
 5. Vær anerkendende.
21. nov. 2016

Hvordan roser man sig selv?

Mens ros, der fokuserer på barnets handlinger, giver barnet selvtillid og gåpåmod, kan ros, der fokuserer på en egenskab ved barnet, have den modsatte effekt. Når vi roser børn for deres egenskaber – at være kloge, dygtige eller naturtalenter – siger vi underliggende, at deres succes kommer fra en medfødt evne, de har.

Hvordan anerkender man medarbejdere?

Vær ærlig omkring det og tal med medarbejderne om det, så de føler sig inddraget frem for at være forsøgspersoner. Spørg gerne dine medarbejdere om, hvor det kunne være hjælpsomt for dem hver især/som gruppe, at du er mere anerkendende. Og bed også gerne dem om anerkendende feedback på dit lederskab.

Hvad vil det sige at være anerkendende?

Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser: At konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer.

Hvad er det vigtigste ved et arbejde?

At blive set, hørt og forstået er grundsten til at have gode arbejdsrelationer. Både når det gælder kolleger og ledere. Vores forhold til vores arbejde handler derfor ikke kun om at have noget at stå op til. Det handler om at kunne bruge sig selv og føle tilfredshed.

Hvorfor er det særligt disse påvirkninger der er til stede i dit arbejde?

Mens nogle er i stand til at lade arbejde være arbejde, tager andre de negative oplevelser med hjem – og så er det svært at have en god aften. Hvis dette sker tilpas mange gange eller over længere tid, kan det være svært (hvis ikke umuligt), ikke at blive påvirket – både fysisk og psykisk.

Hvad er forskellen mellem ros og anerkendelse?

Forskellen på ros og anerkendelse er altså, at ros lærer et barn at kunne lide sig selv for det, det gør – og anerkendelse støtter barnet i at holde af sig selv, som det er. Det er forskellen på at være indre- og ydrestyret.