:

Hvordan beskærer man i InDesign?

Table of Contents:

 1. Hvordan beskærer man i InDesign?
 2. Hvordan sætter man billeder i InDesign?
 3. Hvordan fritlægger man et billede i InDesign?
 4. Hvordan laver man bleed i Indesign?
 5. Hvordan laver man spalter i Indesign?
 6. Hvordan laver man en ramme på Facebook?
 7. Hvad betyder bleed Indesign?
 8. Hvad hedder bleed på dansk Indesign?
 9. Hvordan beskærer man i billedfremviser?
 10. Hvordan redigere man i en PDF fil Mac?
 11. Hvordan laver man et udklip på Mac?

Hvordan beskærer man i InDesign?

For at beskære eller maskere et objekt skal du bruge Markerings- eller Direkte markerings værktøjet tilat vælge et objekt, du vil maskere. Vælg Rediger > Kopiér, markér en tom kurve eller ramme, der er mindre end objektet, og vælg dernæst Rediger > Indsæt i.

Hvordan sætter man billeder i InDesign?

Vælg Filer > Indsæt, og vælg filer. Du kan vælge grafikfiler, tekstfiler, InDesign-filer og andre filer, som du kan tilføje til InDesign-dokumenter. Du har mulighed for at vælge Vis importindstillinger, klikke på Åbn og angive importindstillingerne for hver enkelt fil. (Se Importindstillinger for grafik).

Hvordan fritlægger man et billede i InDesign?

Bemærk: Når du indsætter en Photoshop-fil, kan du vælge mellem at bruge standardfritlægningskurven eller en alfakanal til fritlægning via dialogboksen Billedimportindstillinger. Markér et importeret grafikelement, og vælg Objekt > Fritlægningskurve.

Hvordan laver man bleed i Indesign?

Når du er ved at eksportere, skal du inden du trykker på Export, gå ind i menu- en 'Marks and Bleeds' i venstre side (den er markeret med blå på neden- stående billede. Her skal du sætte flueben ved 'Bleed Marks' i Marks og skrive 3 mm i feltet 'Bleed and Slug'. Indstil gerne din pdf som vist nedenfor.

Hvordan laver man spalter i Indesign?

Tilføjelse af spalter i en tekstramme
 1. Vælg markeringsværktøjet, og markér en ramme, eller vælg tekstværktøjet, og klik i tekstrammen, eller marker tekst.
 2. Vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger.
 3. Angiv antallet at spalter, bredden af hver spalte og afstanden mellem de enkelte spalter (spaltemellemrum) for tekstrammen.

Hvordan laver man en ramme på Facebook?

Du skal blot holde musen henover dit eget profilbillede i venstre hjørne (markeret med en rød firkant), så får du muligheden for at ”Opdatere”. TRIN 3: Efter du har trykket på ”Opdater”, kommer du ind til en ny side, hvor du skal vælge muligheden ”Tilføj ramme”, som er markeret med rødt nedenfor.

Hvad betyder bleed Indesign?

Når du har oprettet din dokument, kan du se dit hvide lærred/papiret. Dette er stedet, hvor du skal holde tekst og andre vigtigste informationer indenfor. Den tynde røde kant udenom papiret er din bleed, hvor du skal lade dit baggrunds- billede/baggrundsfarve gå ud over.

Hvad hedder bleed på dansk Indesign?

hvis ikke din baggrund går ud over kanten, så får du en hvid kant i alle siderne. Bemærk: Bruger du den danske udgave af Indesign hedder Bleed and Slug “Beskæring og Satslinje”.

Hvordan beskærer man i billedfremviser?

Sådan beskærer du fotos/PDF via Billedfremviser. Derfor trykker jeg lige en enkelt gang på det lille “Zoom ud” ikon. I Billedefremviser app'en er det vælgeværktøj som skal bruges allerede klar. Det kan du se da musemarkøren ikke er en pil men et kryds. Derfor kan man bare tryk og trække den firkant, som skal bruges.

Hvordan redigere man i en PDF fil Mac?

Træk og slip din PDF til online PDF-redigeringsværktøjet. Brug eksempelvisningen til at tilføje tekst, billeder, figurer eller tegne på PDF'en. Klik på "anvend", og download din redigerede PDF. Online PDF-redigering er designet til at fungere på alle Windows-, Linux- og Mac-enheder.

Hvordan laver man et udklip på Mac?

Sådan tager du et skærmbillede på en Mac
 1. Hvis du vil tage et skærmbillede, skal du trykke på og holde disse tre taster nede: Skift, Kommando og 3.
 2. Hvis du ser en miniature i hjørnet af din skærm, skal du klikke på den for at redigere skærmbilledet. Eller du kan vente, indtil skærmbilledet arkiveres på dit skrivebord.
24. nov. 2020