:

Hvad er en god klassekultur?

Table of Contents:

 1. Hvad er en god klassekultur?
 2. Hvordan skaber man et godt klassemiljø?
 3. Hvordan skaber man et trygt læringsmiljø?
 4. Hvordan skaber man et trygt rum?
 5. Hvad er et læringsrum?
 6. Hvad er et læringsmiljø?
 7. Hvad er et godt læringsmiljø i skolen?

Hvad er en god klassekultur?

Klassekultur handler om de omgangsformer, man har i klassen. En god klassekultur er med til at skabe et stærkt fællesskab. Stærke fællesskaber er vigtige for trivslen blandt eleverne. En god klassekultur er med til at sikre et godt undervisningsmiljø.

Hvordan skaber man et godt klassemiljø?

Et godt læringsmiljø er en af de grundlæggende forudsætninger for, at læring finder sted. Ifølge Hattie er tryghed et afgørende element i et positivt læringsmiljø, for uden tryghed kan det være vanskeligt for eleverne at være åbne om, hvad de ved og ikke ved.

Hvordan skaber man et trygt læringsmiljø?

Positivt læringsmiljø understøtter inklusion Et positivt læringsmiljø opstår, når læreren skaber gode relationer til eleverne, og når der samtidig skabes gode relationer eleverne imellem. Den gode relation er den lim, der kan binde holdet sammen som et læringsfællesskab.

Hvordan skaber man et trygt rum?

FORSLAG TIL AFTALER OM DET TRYGGE RUM
 1. Alle ved, hvad der skal ske.
 2. Man deltager, men har mulighed for at sige fra.
 3. Der er respekt for forskelligheder.
 4. Diskriminerende kommentarer som fx homofobi accepteres ikke.
 5. Deltagere og undervisere taler ikke om deres privatliv eller personlige oplevelser.

Hvad er et læringsrum?

Læringsrum kan skabes i alle situationer ved at være opmærksom på daglig- dagens læringsmuligheder og mere konkret ved at skabe ro og tid i dagligdagen, dele børnene i mindre grupper eller indrette fysiske rum, der kan fremme et positivt samspil, fordybelse og ro hos børnene.

Hvad er et læringsmiljø?

Læringsmiljøet er de værdier, som vi bygger det pædagogiske arbejde på, og de tanker vi gør os, om hvad børnene skal have ud af legen, vokseninitierede aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og spontane aktiviteter.

Hvad er et godt læringsmiljø i skolen?

Et læringsmiljø er sammensat af: Disse aspekter kan vedrøre belysning og klima, psykosociale faktorer som mobning og sammenhold, lærerens autenticitet og undervisningsrelaterede faktorer. Dokumentationsmaterialet viser da og- så at skolerne fuldt ud er opmærksomme på dette.