:

Hvordan putter man et nul foran i Excel?

Table of Contents:

 1. Hvordan putter man et nul foran i Excel?
 2. Hvordan skriver man tal i Excel?
 3. Kan ikke trække ned i Excel?
 4. Hvordan laver man linjenummer?
 5. Hvordan låser man en celle i Excel?
 6. Hvordan laver man hævet 2 tal?
 7. Hvordan laver man et lille tal i word?
 8. Hvad er Linjenummerering?
 9. Hvordan låser man en celle fast i en formel?

Hvordan putter man et nul foran i Excel?

For at gøre dette kan du gøre en af to ting:
 1. Formatér kolonnen som tekst. Vælg dit dataområde, og tryk på Ctrl+1 for at starte dialogboksen Format > Celler. På fanen Tal skal du klikke på Tekst. ...
 2. Brug en apostrof. Du kan skrive en apostrof (') foran tallet, så behandler Excel det som tekst.

Hvordan skriver man tal i Excel?

I Excel er der flere måder at kombinere tekst og tal på....Formatér tekst og tal.
 1. Markér de celler, du vil formatere.
 2. Klik på pilen i gruppen Tal under fanen Hjem.
 3. Klik på en kategori, f. eks. ...
 4. Rediger talformatkoderne i feltet Type for at oprette det ønskede format.

Kan ikke trække ned i Excel?

Du skal blot gøre følgende:
 1. Markér den celle, der indeholder formlen, og de tilstødende celler, du vil udfylde.
 2. Klik på > Fyld, og vælg enten Ned, Højre, Opeller Venstre. Tastaturgenvej: Du kan også trykke på Ctrl+D for at udfylde formlen nedad i en kolonne eller på Ctrl+R for at udfylde formlen til højre i en række.

Hvordan laver man linjenummer?

Indsætte linjenumre i en eller flere sektioner
 1. Klik i en sektion, eller markér flere sektioner.
 2. Klik på Linjenumre i gruppen Sideopsætning på fanen Layout.
 3. Klik på Indstillinger for linjenummerering, og klik derefter på fanen Layout.
 4. Vælg Markerede sektioner på listen Anvend på.
 5. Klik på Linjenumre.

Hvordan låser man en celle i Excel?

Lås celler i Excel
 1. Markér de celler, du vil låse.
 2. Klik på Hjem, og klik derefter på dialogboksstarteren til formatering af celler (pilen til højre for Justering på båndet).
 3. Klik på fanen Beskyttelse, markér afkrydsningsfeltet Låst, og klik derefter på OK.

Hvordan laver man hævet 2 tal?

Brug tastaturgenveje til at anvende hævet eller sænket skrift
 1. Markér den tekst eller det tal, du vil bruge.
 2. Ved hævet skrift, skal du trykke på Ctrl, Skift og plustegnet (+) på samme tid. Ved sænket skrift, skal du trykke på Ctrl og lighedstegnet (=) på samme tid. (Tryk ikke på Skift.)

Hvordan laver man et lille tal i word?

Markér det tegn, du vil formatere som hævet eller sænket skrift. Vælg dialogboksstarteren Skrifttype i gruppen Skrifttype under fanen Hjem. På fanen Skrifttype under Effekter skal du markere afkrydsningsfeltet Hævet skrift eller Sænket skrift.

Hvad er Linjenummerering?

Det er ikke ofte man har brug for linjenumre i Word dokumenter, men hvis du har brug for at nummerere linjerne i et dokument, kan det let lade sig gøre. Linjenummerering kan f. eks. være en fordel, når du redigerer i et dokument, eller hvis du har behov for at henvise til specifikke linjer.

Hvordan låser man en celle fast i en formel?

Når du laver formler i Excel, kan du lette kopieringen af dine formler ved hjælp af ét tegn – nemlig dollartegnet $. Dollartegnet bruges til det der i Excel kaldes 'absolutte referencer'. Her låser du en celle i en formel ved at bruge $, hvorefter formlen refererer til samme celle, uanset hvorhen den kopieres.