:

Hvad er AutoSum?

Table of Contents:

 1. Hvad er AutoSum?
 2. Hvordan laver man flere kolonner i Excel?
 3. Hvordan fletter man 2 kolonner i Excel?
 4. Hvordan får man Excel til at regne?
 5. Hvordan lægger man en hel kolonne sammen i Excel?
 6. Hvordan skriver man i kolonner i Word?
 7. Kan man flette celler i Excel?
 8. Hvordan summer man i Excel?
 9. Hvordan bruger man Excel som lommeregner?

Hvad er AutoSum?

Hvis du vil lægge tallene i en kolonne eller række sammen, kan Excel gøre det for dig. Markér en celle ud for de tal, du vil lægge sammen, klik på AutoSum under fanen Hjem, og tryk på Enter for at færdiggøre processen.

Hvordan laver man flere kolonner i Excel?

Sådan indsætter du en enkelt kolonne: Højreklik på hele kolonnen til højre for, hvor du vil tilføje den nye kolonne, og vælg derefter Indsæt kolonner. Sådan indsætter du flere kolonner: Markér det samme antal kolonner til højre for, hvor du vil tilføje nye kolonner.

Hvordan fletter man 2 kolonner i Excel?

Markér to eller flere kolonner, du vil flette. Hvis du vil markere mere end én kolonne sammenhængende eller omgivet af en anden kolonne, skal du trykke på Skift+klik eller Ctrl+klik på hver efterfølgende kolonne. Rækkefølgen af markeringen angiver rækkefølgen af de flettede værdier. Vælg Transformér> Flet kolonner.

Hvordan får man Excel til at regne?

Lad os tage et eksempel på en simpel formel.
 1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.
 2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer (op til 8192 tegn), du vil bruge i beregningen. I vores eksempel skal du skrive =1+1. Bemærkninger!: ...
 3. Tryk på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

Hvordan lægger man en hel kolonne sammen i Excel?

Markér ude i venstre side, hvor du gerne vil indsætte en række. Højreklik og vælg ”Indsæt”. Der er nu indsat en række ovenover. Indtaster du et tal i den nye række og taster ”Enter”, kan du se, at det nye tal bliver regnet med, og det samlede resultat ændrer sig.

Hvordan skriver man i kolonner i Word?

Klik på Spalter under fanen Sidelayout, og klik på det ønskede layout.
 1. Hvis du kun vil anvende spalter i en del af dit dokument, skal du markere den tekst, du vil formatere, med markøren.
 2. Klik på Spalter under fanen Sidelayout, og klik derefter på Flere spalter.
 3. Vælg Markeret tekst på rullelisten Anvend på.

Kan man flette celler i Excel?

Flette celler
 1. Klik på den første celle, og tryk på Skift, mens du klikker på den sidste celle i det område, du vil flette. Vigtigt!: Sørg for, at kun én af cellerne i området indeholder data.
 2. Klik på Hjem > Flet og centrer.

Hvordan summer man i Excel?

1: Klik på cellen, hvor du ønsker at resultatet skal stå. 2: Klik på 'Autosum' i fanen 'Hjem'.

Hvordan bruger man Excel som lommeregner?

Ved enkle formler skal du blot skrive et lighedstegn efterfulgt af de numeriske værdier, du vil beregne, og de matematiske operatorer, du vil bruge – plustegnet (+) for at tilføje, minustegnet (-) for at subtrahere, stjerne (*) for at multiplicere og skråstreg (/) for at dividere.