:

Kan ikke ombryde tekst Word?

Table of Contents:

 1. Kan ikke ombryde tekst Word?
 2. Hvordan laver man et lille indryk i Word?
 3. Hvad betyder et anker i Word?
 4. Hvordan får man lige margener?
 5. Hvordan undgår man store mellemrum i Word?
 6. Hvad betyder ombrudt?
 7. Hvordan kan man flytte et billed i Word?

Kan ikke ombryde tekst Word?

Sørg for, at et billede bliver, hvor det skal være
 1. Markér billedet eller objektet.
 2. Gå til Billedformat eller Figurformat og vælg Arranger > Ombryd tekst. Hvis vinduet er bredt nok, Word vises Ombryd tekst direkte på fanen Billedformat.
 3. Vælg indstillingerne for ombrydning, som du ønsker at anvende.

Hvordan laver man et lille indryk i Word?

Justere indrykning og afstand i Word
 1. Markér et eller flere afsnit, som du vil justere.
 2. Gå til hjem , og vælg derefter dialogboksstarteren afsnit .
 3. Vælg fanen indrykning og afstand .
 4. Vælg dine indstillinger, og vælg derefter OK.

Hvad betyder et anker i Word?

ankeret angiver det afsnit, som objektet er tilknyttet.

Hvordan får man lige margener?

Justere tekst med lige margener
 1. Klik i det afsnit, du vil justere med lige margener.
 2. På fanen Startside under Afsnit skal du klikke påJuster .

Hvordan undgår man store mellemrum i Word?

Øg eller mindsk afstanden ligeligt mellem alle de markerede tegn
 1. Markér den tekst, du vil ændre.
 2. Klik på dialogboksstarteren Skrifttype på fanen Hjem og klik derefter på fanen Avanceret. ...
 3. I feltet Afstand skal du klikke på Bred eller Smal, og derefter skal du angive, hvor stor afstand du ønsker, i feltet Med.

Hvad betyder ombrudt?

Ombryde betyder omtrent det samme som Bryde Om.

Hvordan kan man flytte et billed i Word?

Hvis du vil flytte et billede en lille smule, skal du markere billedet og derefter holde Ctrl nede og bruge piletasterne. Hvis du vil flytte flere elementer samtidig, skal du gruppere dem: Markere det første objekt. Hold Ctrl nede, og markér de andre objekter.