:

Hvordan regner man procent oven i et tal?

Table of Contents:

 1. Hvordan regner man procent oven i et tal?
 2. Hvordan finder man forskellen på to tal i procent?
 3. Hvordan plusser man tal sammen i Excel?
 4. Hvordan trækker man 25 procent fra et tal?
 5. Hvordan man finder forholdet mellem to tal?
 6. Hvordan indsætter man formler i Excel?
 7. Hvad er 50 i decimaltal?
 8. Hvordan skriver man 47% som decimaltal?
 9. Hvordan beregner man størrelsesforholdet?
 10. Hvad er Forholdsregning?

Hvordan regner man procent oven i et tal?

Læg procent til et tal X udgør procentsatsen. Eksempel kunne være at man vil finde ud af hvad 1500 bliver, hvis man lægger 20% oveni. Bruger man samme formel som tidligere =1500*20% bliver resultatet 300.

Hvordan finder man forskellen på to tal i procent?

For at finde forskellen mellem to tal i procent skal du først dividere tallene. Derefter ganger du med 100 også har du forskellen mellem to tal i procent.

Hvordan plusser man tal sammen i Excel?

Tryk på Sum. Hvis du vil lægge tallene i en kolonne eller række sammen, kan Excel gøre det for dig. Markér en celle ud for de tal, du vil lægge sammen, klik på AutoSum under fanen Hjem, og tryk på Enter for at færdiggøre processen.

Hvordan trækker man 25 procent fra et tal?

Vil du fx gerne finde ud af, hvad det oprindelig tal er, når 20 % svarer til 25, så skal du starte med at finde 1 % af det oprindelig tal. Det gøres således: 25 / 20 = 1,25. Dernæst skal du finde 100 %. Det gør du på denne måde: 1,25 ∙ 1.

Hvordan man finder forholdet mellem to tal?

En procentsats er et forhold mellem tal og når man skal finde en procentsats mellem to tal, gøres dette ved brug af brøker, dvs. med tæller og nævner. Tal1 er det tal der er udgangspunktet for forholdet mellem tallene.

Hvordan indsætter man formler i Excel?

Lad os tage et eksempel på en simpel formel.
 1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.
 2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer (op til 8192 tegn), du vil bruge i beregningen. I vores eksempel skal du skrive =1+1. Bemærkninger!: ...
 3. Tryk på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

Hvad er 50 i decimaltal?

Lær hvorfor 50%, 1/2 og 0,5 betyder præcis det samme.

Hvordan skriver man 47% som decimaltal?

Fra procent til decimaltal Hvis man vil omskrive en procentsats til et decimaltal, skal man huske, at ”procent” betyder ”hundrededele”. At finde en hundrededel svarer til at dividere med 100, og det svarer igen til at rykke kommaet to pladser til venstre.

Hvordan beregner man størrelsesforholdet?

Omsat til praksis vil det sige, at 1 cm på et kort i 1:15.000 svarer til 15.000 cm (150 m) i virkeligheden. Mens en person, der måler 160 cm i virkeligheden, ville være 1 cm, hvis der lavedes en model af vedkommende i 1:160, men 5 cm hvis modellen var i 1:32.

Hvad er Forholdsregning?

Forholds-regning handler om at dele og blande. Det bru- ger man i mange situationer: Det er f. eks. forholds-reg- ning, der "sker" på ens lønseddel, når arbejdsgiveren regner kildeskatten ud.