:

Hvad er digital teknologi?

Table of Contents:

 1. Hvad er digital teknologi?
 2. Hvilke fordele og ulemper er der ved digitalisering?
 3. Hvor digitale er danskerne?
 4. Kan de digitale løsninger være med til at løse de store økonomiske udfordringer i den danske velfærdsmodel?
 5. Hvorfor digital dannelse?
 6. Hvad er digital didaktik?
 7. Hvilke konsekvenser har digitalisering?
 8. Hvorfor er digitalisering vigtigt?
 9. Hvad anvender vi danskere primært internettet til ifølge Danmarks Statistik?
 10. Hvilke lande bruger mest teknologi?
 11. Kan en øget digitalisering af velfærdsstaten afhjælpe problematikken om konsekvenserne af den åbenbare ulighed i vores sundhedssystem?
 12. Hvilken betydning øget digitalisering vil få for borgernes trivsel i fremtiden?
 13. Hvad er forskellen på digital dannelse digitale færdigheder og digitale kompetencer?
 14. Hvad er dannelse?
 15. Hvad er et didaktisk design?

Hvad er digital teknologi?

Digitalteknologi, behandling, lagring og transport af information, som er repræsenteret ved digitale (diskrete) værdier. Modsætningen til digitalteknik er analogteknik, hvor informationen antager et kontinuum af værdier.

Hvilke fordele og ulemper er der ved digitalisering?

Øgede krav til produktivitet og konkurrenceevne gør digitalisering samt overvejelser om digitaliseringsstrategier uundgåelig. Digitalisering effektiviserer brugeroplevelsen og accelerer interaktionen mellem virksomheder og kunder. Det medfører også bedre produkter og høj omkostningseffektivitet.

Hvor digitale er danskerne?

borgere er i dag tilmeldt Digital Post fra det offentlige. Det svarer til 91,8 pct. af den danske befolkning. Dermed er Digital Post den bærende it-infrastruktur, når danskerne kommunikerer med de kommunale, regionale eller statslige myndigheder.

Kan de digitale løsninger være med til at løse de store økonomiske udfordringer i den danske velfærdsmodel?

Derfor ligger der også store gevinster i at udnytte de digitale muligheder til at løse kerneopgaverne på nye og smartere måder. Igennem de seneste år har man, både i det offentlige og i private virksomheder, gjort sig værdifulde erfaringer med at udvikle og anvende velfærdst eknologiske løsninger.

Hvorfor digital dannelse?

Hvorfor er digital dannelse vigtig? I takt med at digitale medier, og særligt de sociale medier, er blevet unges primære forum for socialisering og hermed afgørende for deres opbygning af identitet, social og faglig læring, vokser behovet for digital dannelse tilsvarende.

Hvad er digital didaktik?

Digitalt didaktisk design angår således: Digitale læremidler så som funktionelle og indholdsbaserede læremidler, herunder f. eks. didaktiserede websites, e-lærebøger, læringsobjekter og mobile applikationer anvendt til læring, formidling og undervisning.

Hvilke konsekvenser har digitalisering?

Teknologi kan på mange måder gøre vores liv lettere, erstatte arbejdskraft og øge vores viden. Men samtidigt ændrer den vores tankesæt, normer, relationer, sprog, værdier og mulighedsrum på måder, vi ikke selv kan overskue og styre.

Hvorfor er digitalisering vigtigt?

Digitaliseringen betyder blandt andet, at du kan samle alle vigtige dokumenter, bilag og informationer på et og samme sted – nemlig i skyen. Det vil sige, at du kan tilgå alle vigtige dokumenter, når som helst og hvor som helst – fra din computer, telefon eller tablet.

Hvad anvender vi danskere primært internettet til ifølge Danmarks Statistik?

Der er familier, der har internetadgang i hjemmet, 96 pct. har en mobiltelefon og 91 pct. har en pc. Fire ud af fem borgere handler online.

Hvilke lande bruger mest teknologi?

Danmark er blevet kåret til det mest teknologisk udviklede land i hele verden, og overtager dermed førstepladsen fra Korea. Når det handler om mobiler, computere og internet, ligger Danmark i spidsen.

Kan en øget digitalisering af velfærdsstaten afhjælpe problematikken om konsekvenserne af den åbenbare ulighed i vores sundhedssystem?

”Hvis vi digitaliserer vores sundhedsvæsen klogt, kan digitalisering være med til at mindske ulighed og ikke øge uligheden, som mange tror. Vi vil med denne indsats vise, at en fokuseret digital indsats vil komme alle danskere til gode – ikke mindst de svage,” fortæller Freddy Lykke.

Hvilken betydning øget digitalisering vil få for borgernes trivsel i fremtiden?

Teknologi ændrer mennesker på godt og ondt Digitaliseringen er på mange måder i gang med at forandre vores liv og vores syn på verden. Teknologi og ikke mindst digitaliseringen ser vi i dag som en afgørende ressource for fremtidens økonomiske vækst, velstand og velfærd.

Hvad er forskellen på digital dannelse digitale færdigheder og digitale kompetencer?

Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet. vanskeligheder og at vide hvor man kan hente hjælp.

Hvad er dannelse?

Dannelse er et begreb om tillærte evner. Ordets stamme "dan" betyder gjort, dannet, tilvirket. Der findes både en almen og en faglig betydning af ordet. I den almene kan det betyde alt fra "gode manerer a la Emma Gad" til et præg i personligheden.

Hvad er et didaktisk design?

Begrebet bruges bredt om design for læring både i digitale og analoge læringsmiljøer. Didaktik handler om, hvem der skal undervises, hvad de skal undervises i samt hvorfor og hvordan. Design henviser også her til både handlingen at designe og produktet et design.