:

Hvordan laver man en lille havedam?

Table of Contents:

  1. Hvordan laver man en lille havedam?
  2. Hvordan laver man en sø?
  3. Hvor dybt vand kræver åkander?
  4. Hvad er et spejlbassin?
  5. Hvad koster det at lave en sø?
  6. Hvad skal åkander plantes i?
  7. Hvordan vokser åkander?
  8. Kan man selv lægge dræn?
  9. Hvordan dræner man lerjord?

Hvordan laver man en lille havedam?

Læg store marksten, mursten eller gamle fliser som en trappe i vandet, så de når helt op til kanten. De må gerne stikke lidt op af vandet. Smådyrene kan bruge trappen til at kravle op og ind på land. Det gør ikke noget, at stenene fylder meget nede i baljen eller at de er grimme.

Hvordan laver man en sø?

Både søer og vandhuller kan anlægges ved gravning, stopning af dræn/afvanding eller ved en kombination heraf. Hvor der tidligere har været vådområder, vil stop for afvanding i de fleste tilfælde genskabe de oprindelige vandforhold. I en del tilfælde vil jordarbejde dog også være nødvendigt.

Hvor dybt vand kræver åkander?

Hvis du vil vide, hvilken størrelse nøkkerose der passer til din havedam eller vandbalje, er det en god tommelfingerregel, at planten breder sig ca. to gange den dybde, den står på. Det vil sige, at en nøkkerose, der står på en meters dybde i bassinet, efterhånden vil dække to kvadratmeter af vandspejlet.

Hvad er et spejlbassin?

Som navnet antyder vil havens træer og busk spejle sig i vandet og du får himmelen ned i haven. For mange har det at anlægge et spejlbassin haft ry for en kæmpe opgave som også kræver en stor investering og ikke mindst meget vedligehold.

Hvad koster det at lave en sø?

Penge fra jagttegnsmidlerne kan bruges til at etablere en sø. Af jagttegnsmidlerne uddeles der nu igen penge til etablering af søer. Det drejer sig om 15.000 kr. pr.

Hvad skal åkander plantes i?

Det andet substrat er åkandeler, som bruges til åkander og nøkkeroser. De kræver en mere lerholdig jord for at trives optimalt, hvorfor du ikke kan bruge almindelig vandplantejord til dem.

Hvordan vokser åkander?

Hvid nøkkerose eller hvid åkande er en ret almindelig vandplante i hele Danmark. Urten vokser i rolige søer, damme, åer, tørvegrave og vandløb på op til 3 meters dybde. Plantens flydeblade er store og runde med en dyb indskæring ved stilken. Bladene er desuden grønne på oversiden og rødlige på undersiden.

Kan man selv lægge dræn?

Langt størsteparten af arbejdet med omfangsdræn kan du klare selv. Dog skal du have en aftale med en autoriseret kloakmester, inden du går i gang med opgaven. Kloakmesteren skal også klare arbejdet med tilslutning af drænet til den offentlige kloak og etablering af de nødvendige brønde.

Hvordan dræner man lerjord?

lerjord, skal dræn placeres dybere end i jord med meget lidt ler. Har man et meget fugtigt og vådt område, som ofte er oversvømmet, - så skal man lige sikre sig, om det er nok at dræne området med drænslanger. Det kan være nødvendigt i nogle tilfælde, at lave en stenfaskine/faskine, for at dræningen bliver optimal.