:

Hvordan laver man en organisationsplan?

Table of Contents:

 1. Hvordan laver man en organisationsplan?
 2. Hvordan laver man et organisationsdiagram i PowerPoint?
 3. Hvad er smart art?
 4. Hvad er funktionsprincip?
 5. Hvordan tegner man et organisationsdiagram?
 6. Hvordan laver man en model i Word?
 7. Hvordan bruger man WordArt?
 8. Hvad er en Organisationsbeskrivelse?
 9. Hvilke principper for fordeling af myndighed og ansvar er anvendt i de forskellige afdelinger?

Hvordan laver man en organisationsplan?

Sådan laver du et organisationsdiagram i Word
 1. Vælg fanen Indsæt og klik på knappen SmartArt.
 2. I dialogboksen Vælg SmartArt-grafik vælger du kategorien Hierarki.
 3. Udpeg det diagram du ønsker og vælg OK. I vores eksempel vælger vi det 1. i øverste række: Organisationsdiagram.

Hvordan laver man et organisationsdiagram i PowerPoint?

Oprette et organisationsdiagram i PowerPoint vha. en skabelon
 1. I PowerPoint skal du klikke på Ny på fanen Filer.
 2. I feltet Søg efter skabeloner og temaer online skal du skrive organisationsdiagramog derefter klikke på .
 3. Vælg et organisationsdiagram i søgeresultaterne. ...
 4. Klik på Opret.

Hvad er smart art?

En SmartArt-grafik er en visuel repræsentation af dine oplysninger og ideer. Du opretter et ved at vælge et layout, der passer til dit budskab. ... temaer, hjælper SmartArt-grafik dig med at oprette flotte illustrationer blot med nogle få klik med musen.

Hvad er funktionsprincip?

Ved arbejdsdeling efter funktionsprincippet forstås, at specialister er ansat til at udføre bestemte funktioner (opgaver). De typiske funktioner er: Indkøb, lager, salg og økonomi. Ved arbejdsdeling efter objektprincippet forstås, at den enkelte afdeling løser de fleste opgaver vedrørende et objekt.

Hvordan tegner man et organisationsdiagram?

Opret et organisationsdiagram med billeder
 1. Klik på SmartArt i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt i dokumentet, præsentationen eller regnearket. ...
 2. I galleriet Vælg en SmartArt-grafik skal du klikke på Hierarki, klikke på Organisationsdiagram med billeder eller Hierarki for cirkelbilleder og derefter klikke på OK.

Hvordan laver man en model i Word?

Hvis du vil oprette et perfekt kvadrat eller en cirkel, skal du trykke på Skift og holde tasten nede, mens du trækker....Prøv det!
 1. Klik på Indsæt > Figurer.
 2. Vælg derefter den figur, du vil tilføje.
 3. Klik og træk for at tegne den.

Hvordan bruger man WordArt?

Indsæt WordArt Klik på det sted, hvor du vil indsætte dekorativ tekst i dokumentet. På fanen Indsæt skal du i gruppen Tekst klikke på WordArt.

Hvad er en Organisationsbeskrivelse?

Definitionen på en organisation kan variere, men som udgangspunkt kan det beskrives som et fælles og målrettet samarbejde mellem menneskene i organisationen for at opnå målet. Det vil sige, at en organisation er en samling af mennesker, som arbejder ud fra fælles mål og interesser.

Hvilke principper for fordeling af myndighed og ansvar er anvendt i de forskellige afdelinger?

Det kombinerede arbejdsdelingsprincip er en kombination af funktionsprincippet og objektprincippet. Linjeprincippet er karakteriseret ved, at den enkelte medarbejder har én og kun én direkte overordnet. Fordele: Klar fordeling af myndighed og ansvar. Hver medarbejder har kun én overordnet.