:

Hvordan udbedres sætningsskader?

Table of Contents:

 1. Hvordan udbedres sætningsskader?
 2. Hvad kan man gøre ved sætningsskader?
 3. Hvem reparerer sætningsskader?
 4. Hvordan ser sætningsskader ud?
 5. Hvorfor kommer der sætningsskader?
 6. Hvad koster en sætningsskade?
 7. Hvorfor revner Gasbetonvægge?
 8. Hvorfor kommer der revner i væggen?
 9. Hvad koster det at få repareret fuger?
 10. Hvorfor revner huset?
 11. Hvad er en Svindrevne?
 12. Hvad koster det at reparere en sætningsskade?
 13. Hvad koster efterfundering?
 14. Hvad koster Uretek Metoden?
 15. Hvorfor revner pudset?

Hvordan udbedres sætningsskader?

Trin-for-trin guide til at reparere murrevner
 1. Sætningsskader og -revner kan opstå i alle dele af facaden. ...
 2. Der skæres fuger ud på begge sider af sætningsrevnen i modsatgående fuger i hele revnens længde. ...
 3. Fugerne skal være ca. ...
 4. Murstøv skal fjernes, og muren skal forvandes. ...
 5. Armérstålet trykkes godt ind i den våde mørtel.

Hvad kan man gøre ved sætningsskader?

I de fleste tilfælde bør sætningsrevner fuges på ny, så regn og fugt ikke trænger ind i konstruktionerne. Bliver der konstateret en eller flere sætningsrevner, bør du få undersøgt jordbundsforholdene, da det er jorden under huset, der er afgørende for, om huset stadig sætter sig.

Hvem reparerer sætningsskader?

En sætningsrevne i huset er en skade, du skal tage alvorligt. Det er vigtigt, du finder ud af, hvad skaden skyldes, og får sat en stopper for det, inden du går i gang med at reparere revnen.

Hvordan ser sætningsskader ud?

Selvom alle sætningsskader kommer nedefra og har forbindelse til husets sokkel, kan sætningsrevner godt starte oppefra. - Revner kan vise sig oppefra og ned, da det giver et træk i toppen på et hus, hvis den ene ende tipper nedad på grund af en sætning, forklarer Morten K. Mathiasen.

Hvorfor kommer der sætningsskader?

Sætningsskader er en konsekvens af at jordbunden ikke er bærende nok i forhold til huset, og derfor “sætter” huset sig i en ny position. Det resultere i at sokkel og murværk revner og danner grobund for fugt, råd og våd isolering. I værste fald også i de indvendige vægge.

Hvad koster en sætningsskade?

Før du indhenter tilbud på reparation af sætningsrevner er det nødvendigt at undersøge, om revnen er overfladisk eller skyldes en sætningsskade. En sådan undersøgelse udføres af bygherrerådgiver / byggesagkyndig og koster typisk mellem 1.000-1.500 DKK alt inklusive.

Hvorfor revner Gasbetonvægge?

Revner opstår typisk i de lodrette samlinger mellem elementerne og i hjørnerne. Disse revner skyldes oftest udtørring af materialerne og bevægelser i bygningen generelt.

Hvorfor kommer der revner i væggen?

Det er ganske normalt at der optræder mindre revner i et nyt hus. Disse kalder man svindrevner, og de er helt almindelige forekommende når huset tørrer ud. Når byggematerialer tørrer ud, svinder de, (eller trækker sig sammen) og dermed kan der ske revner. Man ser dem typisk i overgangen/hjørnet mellem vægge og lofter.

Hvad koster det at få repareret fuger?

Hvis du ønsker at omfuget dit hus inklusiv udkradsning, skal du forvente en pris pr. m2 på omkring 450-550 kr. Hvis du ønsker at omfuget et hus med 200 m2 murværk – inklusiv udkradsning, skal du forvente at prisen ender på omkring 100.000 kr. Dertil kommer eventuelle udgifter til affaldshåndtering og stillads.

Hvorfor revner huset?

Der kan være mange årsager til, at revner opstår. De mest almindelige er: Underdimensionering og/eller fejlkonstruktion samt dårlig håndværksmæssig udførelse. Påvirkninger fra storm og vind.

Hvad er en Svindrevne?

Revner på 0,5 mm kalder man for svind-revner, og de behøver ikke at være tegn på, at noget er galt. De kan skyldes små bevægelser på grund af årstidernes forskellige temperaturer og fugtighed. Små revner kan du med lidt teknisk snilde og viden selv udbedre. Eller du må bestille en murer.

Hvad koster det at reparere en sætningsskade?

Før du indhenter tilbud på reparation af sætningsrevner er det nødvendigt at undersøge, om revnen er overfladisk eller skyldes en sætningsskade. En sådan undersøgelse udføres af bygherrerådgiver / byggesagkyndig og koster typisk mellem 1.000-1.500 DKK alt inklusive.

Hvad koster efterfundering?

Forstærkning af funderingen koster typisk 5.000-6.000 + moms pr. lbm. Stribefundament. Efterfundering omkring et sætningsskadede hjørne vil typisk koste 60.000 – 70.000 kr + moms.

Hvad koster Uretek Metoden?

Når du kontakter Uretek om en sætningsskade, er første skridt en skadesundersøgelse. Undersøgelsen starter med en uforpligtende besigtigelse, som koster 2.000 kr. ekskl. moms.

Hvorfor revner pudset?

Revner i puds kan komme af mange årsager, og behøver ikke umiddelbart at have den store betydning. Revner kan opstå ved brug for stærke mørtler på svagere overflader, ved sintrerlag som opstår ved overarbejdelse af pudslaget, for våde mørtler i udførslen, eller den måske værste er ved sætninger i fundamentet.