:

Hvordan laver man spredning i Excel?

Table of Contents:

  1. Hvordan laver man spredning i Excel?
  2. Hvordan beregner man spredningen?
  3. Hvordan tager man kvadratroden i Excel?
  4. Hvornår er standardafvigelse høj?
  5. Hvad er spredningen et mål for?

Hvordan laver man spredning i Excel?

Spredningen beregnes vha. formlen "=STDAFV. S(A1:A10)". Bemærk at i ældre udgaver hedder funktionen "=STDAFV()" eller "=STDAFVS()".

Hvordan beregner man spredningen?

Varians og spredning siger noget om, hvor stor spredning, der er i datasættet. Ligger observationerne kort eller langt fra middelværdien? Man finder altså afstanden mellem hver observation og middelværdien. Denne kvadrerer man, og så finder man gennemsnittet af dette.

Hvordan tager man kvadratroden i Excel?

Du kan beregne kvadratroden af et tal i Excel med potensfunktionen, der er repræsenteret af karatsymbolet ^....Skal du:
  1. Klik inde i en celle i regnearket.
  2. Skriv =N^2 i cellen, hvor N er det tal, du vil finde kvadratroden af. Hvis du f. ...
  3. Tryk på Enter for at se resultatet.

Hvornår er standardafvigelse høj?

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Hvad er spredningen et mål for?

Standardafvigelsen eller spredningen bruges inden for sandsynlighedsregning og statistik og er et udtryk for, hvor meget en stokastisk variabel fordeler sig omkring sin middelværdi. Standardafvigelse er lig med kvadratroden af varians og er dermed mål for det samme.