:

Hvordan rykker man en linje ned i Excel?

Table of Contents:

 1. Hvordan rykker man en linje ned i Excel?
 2. Hvordan slettes en tom side i Word?
 3. Hvordan sletter man en enkelt side i Word?
 4. Hvordan flytter man en række i Excel?
 5. Hvordan fjerner man en side i Docs?

Hvordan rykker man en linje ned i Excel?

Start en ny linje med tekst i en celle i Excel
 1. Dobbeltklik på den celle, hvor du vil indsætte et linjeskift.
 2. Klik på det sted i den markerede celle, hvor du vil indsætte linjeskiftet.
 3. Tryk på Alt+Enter for at indsætte et linjeskift.

Hvordan slettes en tom side i Word?

Slette en tom side
 1. Klik på Rediger dokument > Rediger i Word til internettet.
 2. Tomme afsnit vises som tomme linjer i dokumentet. Du fjerner dem ved blot at markere dem og slette dem. ...
 3. Hvis du vil slette et sideskift, skal du klikke på det for at markere det og derefter trykke på Slet.

Hvordan sletter man en enkelt side i Word?

Slet en side
 1. Gå til den side, du vil fjerne.
 2. I menuen Vis skal du klikke på Udgivelseslayout.
 3. På fanen Layout på båndet skal du under Sider klikke på Fjern.

Hvordan flytter man en række i Excel?

Flyt eller kopiér rækker eller kolonner Træk rækkerne eller kolonnerne til en anden placering. Hold Alt nede, og træk rækker eller kolonner til en anden placering. Hold Skift nede, og træk rækken eller kolonnen mellem eksisterende rækker eller kolonner. Excel giver plads til den nye række eller kolonne.

Hvordan fjerner man en side i Docs?

For at slette en side skal du gå til sideoversigten. Når du holder musen over en side vil der komme et rødt krys frem ( ). Tryk på krydset for at slette siden.