:

Hvor er hegnsloven gældende?

Table of Contents:

 1. Hvor er hegnsloven gældende?
 2. Hvor høje må naboens træer være?
 3. Hvad er et indre hegn?
 4. Hvad koster et hegnssyn?
 5. Hvor højt må hegn være til nabo?
 6. Hvor højt må levende hegn være?
 7. Hvor høje må træer være i et villakvarter?
 8. Kan man klage over naboens træer?
 9. Hvordan finder man ud af hvor skellet går?
 10. Hvordan sætter man trådhegn op i hæk?
 11. Hvordan foregår et hegnssyn?
 12. Hvem skal betale for hegn i skel?
 13. Hvor højt må et Fælleshegn være?
 14. Hvor højt må hegn i skel være?
 15. Hvor højt må plankeværk være?

Hvor er hegnsloven gældende?

Hegnsloven gælder kun for fælleshegn og eget hegn. Ikke for fx enkeltstående træer, men hvis træerne har karakter af sammenhængende hegnslignende beplantning, kan træerne alligevel være omfattet af hegnsloven. Det er så noget, Hegnssynet vurderer i hvert enkelt tilfælde bl.

Hvor høje må naboens træer være?

Dansk lovgivning indeholder ingen regler om træers højde. Derfor kan din nabo fuldt ud lovligt have et 10, 20 eller 30 meter højt træ, som står cirka halvandet meter fra skellet ind til dig. Har din nabo derimod en række træer, der står med kort afstand og tæt på skellet, kan der være tale om et såkaldt eget hegn.

Hvad er et indre hegn?

Indre hegn er et hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet. De to første typer hegn hører under Hegnsloven. For det indre hegn gælder der ingen lovregler. Naboerne må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud, men udgangspunktet er, at hegnet skal være 1,8 meter højt.

Hvad koster et hegnssyn?

Sådan får du et hegnsyn Du kan altid få vejledning og hjælp hos din kommune, der kan tage imod din anmodning om at få foretaget et hegnsyn, eller kan henvise til formanden for Hegnsynet i kommunen. Et hegnsyn koster kr. 1.932, som fordeles mellem parterne efter Hegnsynets afgørelse i sagen.

Hvor højt må hegn være til nabo?

Du og din nabo bestemmer selv, hvor højt I ønsker jeres hegn skal være. Kan I ikke blive enige, så hækken eller plankeværket højst være 2 meter højt. Samme regler gælder, hvis du hegn ligger ud mod en offentlig vej. Hvis din grund skråner, gælder det om at få talt med naboen og blive enige om en løsning.

Hvor højt må levende hegn være?

Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnsynet kan fastsætte højden. Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig. Et levende fælleshegn ikke klippes længere ned eller udtyndes så meget, at det mister sin lægivende funktion.

Hvor høje må træer være i et villakvarter?

Svar: Et træ må være lige så højt, som det er i stand til at vokse. Der gælder ingen regel om, at et træ højst må være hegnets højde plus afstanden til skel. Denne regel gælder kun for såkaldte egne hegn, se eventuelt hegnslovens § 2.

Kan man klage over naboens træer?

Er du generet af din nabos træer, er det en god idé at kende reglerne i Hegnsloven. Udgangspunktet er, at du ikke må skære grene af naboens træer. Og det er uanset, om de skygger, eller grenene går ind over din grund. Du kan heller ikke kræve, at din nabo selv går i gang med motorsaven.

Hvordan finder man ud af hvor skellet går?

Skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Du skal indhente de såkaldte måleblade, hvis du vil kende skellenes nøjagtige placering. På målebladene er målene til skellet angivet, og de er typisk produceret i forbindelse med en konkret udstykning, som det har været reglen siden 1950'erne.

Hvordan sætter man trådhegn op i hæk?

Tråhegn kan kun opsættes over bløde underlag, hvor tentorpæle eller træpæle fastgøres i jorden. Ved montage med tentorpæle i metal kan tentorpælene flettes ind i hegnet eller der anvendes bindetråd til fastgørelse. Pælene bør sættes med en afstand på 1,5 meter.

Hvordan foregår et hegnssyn?

Når du har klaget over et hegn, kommer det lokale hegnsyn på besøg og ser på sagen. Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer, der er udpeget af kommunen. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke lykkes, afgør hegnsynet sagen efter bestemmelserne i hegnsloven.

Hvem skal betale for hegn i skel?

Begge naboer er forpligtede til at deltage i arbejdet med at klippe hækken eller sætte plankeværket/hegnet op, ligesom man ligeligt skal dele udgifterne ved nyetablering af hæk, hegn eller plankeværk – medmindre man bliver enige om en anden løsning. Fx at den ene nabo udfører arbejdet, og den anden betaler udgifterne.

Hvor højt må et Fælleshegn være?

Regler og retningslinjer for fælleshegn Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnsynet kan fastsætte højden. Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig.

Hvor højt må hegn i skel være?

Du og din nabo bestemmer selv, hvor højt I ønsker jeres hegn skal være. Kan I ikke blive enige, så hækken eller plankeværket højst være 2 meter højt. Samme regler gælder, hvis du hegn ligger ud mod en offentlig vej. Hvis din grund skråner, gælder det om at få talt med naboen og blive enige om en løsning.

Hvor højt må plankeværk være?

Som udgangspunkt du og din nabo selv bestemme, hvor høj hækken eller plankeværket imellem jer skal være. Hvis I ikke kan blive enige, skal højden fastsættes til mellem 1,8 og 2 meter. Det samme gælder hegnet ud mod en offentlig vej. På landet kan fælleshegnet, som typisk er træer, dog være 5 meter højt.