:

Hvad betyder det at være ansat uden højeste tjenestetid?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder det at være ansat uden højeste tjenestetid?
  2. Hvad betyder ingen øvre arbejdstid?
  3. Hvad betyder højeste arbejdstid?
  4. Hvad er en funktionsløn?
  5. Hvad er fuldtidsbeskæftigelse?
  6. Hvor mange timer for fuld dagpenge?
  7. Hvor mange timer arbejder man om måneden på 32 timer?

Hvad betyder det at være ansat uden højeste tjenestetid?

Når du som leder er omfattet af lederoverenskomsten, er du ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at du selv skal tilrettelægge din arbejdstid og må i fornødent omfang deltage i vagter uden særskilt betaling herfor.

Hvad betyder ingen øvre arbejdstid?

Hvis din arbejdstid ikke fremgår af din kontrakt eller i en overenskomst, har du som udgangspunkt ingen øvre arbejdstid. Det samme gælder for betaling af overarbejde. Fremgår honorering ved overarbejde ikke i din kontrakt eller i en overenskomst, har du ikke krav på at blive honoreret.

Hvad betyder højeste arbejdstid?

Det betyder, at arbejdstiden i perioder kan være mere eller mindre end 37 timer, men set over tid skal din arbejdstid være 37 timer i gennemsnit. Du er ansat uden højeste tjenestetid - både hvis du er fuldmægtig, og hvis du er konsulent.

Hvad er en funktionsløn?

Du kan få funktionsløn, hvis du pålægges nye opgaver eller et nyt ansvarsområde, som man ikke forventer af alle medarbejdere i samme stillingstype som dig. Funktionslønnen i kroner og ører kan være aftalt i din overenskomst. På mange offentlige arbejdspladser er der lokale forhåndsaftaler om funktionsløn.

Hvad er fuldtidsbeskæftigelse?

Ifølge retningslinjer fra ATP til arbejdsgiverne, er fuldtidsbeskæftigelse nemlig arbejde med et timetal på mellem 27 og 37 timer.

Hvor mange timer for fuld dagpenge?

Find oplysninger om de arbejdstimer din/dine arbejdsgiver(e) har indberettet på jobnet.dk. Som fuldtidsforsikret skal du have 1.924 timer før du kan få ret til en ny dagpengeperiode, og som deltidsforsikret skal du have 1.258 timer, før du kan få ret til en ny dagpengeperiode.

Hvor mange timer arbejder man om måneden på 32 timer?

En standardmåned baseres på en arbejdsuge på 37 timer. Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer. Månedsfortjenesten er således beregnet som NW*160,33 + PENSION pr.