:

Hvad giver staten tilskud til?

Table of Contents:

 1. Hvad giver staten tilskud til?
 2. Hvordan søger man Kompetencefonden?
 3. Hvad dækker Kompetencefonden?
 4. Hvornår åbner den statslige kompetencefond?
 5. Hvor meget får man i energitilskud?
 6. Hvordan uddanner man sig til socialformidler?
 7. Hvad er selvvalgt uddannelse?
 8. Hvad kan man videreuddanne sig til som pædagog?
 9. Hvem skal betale til kompetencefonde?
 10. Hvad er en kompetence?
 11. Hvor meget kan jeg få i særlig støtte?
 12. Hvem kan få varmetillæg?
 13. Hvor mange penge er der i Bygningspuljen?

Hvad giver staten tilskud til?

Energitilskuddet – også kaldet Bygningspuljen – er vedtaget og gælder fra . Næste runde åbner i 2022. Du kan få tilskud til både isolering, vinduer, varmepumpen og ventilation med varmegenvinding. Som noget nyt stilles der krav til, at du har et gyldigt energimærke på hånden og energiklassen på huset.

Hvordan søger man Kompetencefonden?

Sådan gør du
 1. Undersøg dine muligheder. Du skal være ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst for at kunne søge Den Statslige Kompetencefond. ...
 2. Aftal aktivitet med din leder. Du skal aftale med din leder, at du søger til aktiviteten. ...
 3. Sådan udfylder du ansøgningsskemaet.

Hvad dækker Kompetencefonden?

Kompetencefonden yder tilskud til medarbejdernes uddannelse, hvis de benytter sig af overenskomsternes ret hertil. Fonden dækker medarbejdere på Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service mellem DI, HK/Privat og HK Handel og/eller Landsoverenskomst for butikker mellem DI og HK Handel.

Hvornår åbner den statslige kompetencefond?

Der er ingen ansøgningsfrister i Den Statslige Kompetencefond. Men hvis en fondspulje bliver midlertidigt tømt for midler, er det vigtigt at notere sig, hvornår den igen bliver tilført midler. Overenskomstperioden OK21 forløber fra april 2021 til 31. marts 2024.

Hvor meget får man i energitilskud?

Hvor meget du kan få i støtte afhænger af din energirenovering, men der er tale om tilskud der dækker op til 20% af prisen. For at dette tilskud skal du skifte fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til luft til vand varmepumpe.

Hvordan uddanner man sig til socialformidler?

Du skal opfylde tre kriterier:
 1. Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 2. Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse.
 3. Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Hvad er selvvalgt uddannelse?

Selvvalgt uddannelse handler om, at det er medarbejderen selv, som vælger at tage på uddannelse eller kursus. Reglerne for selvvalgt uddannelse er fastlagt i den overenskomst, medarbejderen er omfattet af. De er forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Hvad kan man videreuddanne sig til som pædagog?

Mulige kandidatuddannelser inden for pædagogik
 • Kandidatuddannelsen i generel pædagogik.
 • Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.
 • Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.
 • Kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi.
 • Kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab.
25. feb. 2021

Hvem skal betale til kompetencefonde?

Fra kompetencefonden kan der søges om tilskud til kurser for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Fonden finansieres ved, at arbejdsgiverne årligt indbetaler et obligatorisk beløb for de medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Hvad er en kompetence?

Hvad er kompetencer? Kompetencer er den viden, de færdigheder og de erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Kompetencer er derfor afgørende for, hvilke opgaver du kan løse, og hvordan du løser dem.

Hvor meget kan jeg få i særlig støtte?

Dagpengeloftet betyder, at en ikke-forsørger maksimalt kan få op til ca. 4.300 kr.om måneden, og at en forsørger maksimalt kan få ca. 2.100 kr. i særlig støtte.

Hvem kan få varmetillæg?

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer. Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. For at få varmetillæg skal du derudover have: varmeudgifter over 5.500 kr.

Hvor mange penge er der i Bygningspuljen?

Bygningspuljen åbnede for første gang 15. oktober 2020, hvor de 245 millioner kr. i tilskudspuljen hurtig blev brugt. I 2021 var der sat 675 millioner kr.