:

Hvordan laver man en brøk i sheets?

Table of Contents:

 1. Hvordan laver man en brøk i sheets?
 2. Hvordan låser man en celle i sheets?
 3. Hvordan laver man opløftede tal i Excel?
 4. Hvordan opløfter man i potens?
 5. Hvordan gemmer man i Google Sheets?
 6. Hvordan finder man typetal i sheets?
 7. Hvordan laver man en brøk?
 8. Hvordan finder man medianen i sheets?
 9. Hvordan låser man en formel i Excel?

Hvordan laver man en brøk i sheets?

Brug formatet Brøk til at få vist eller skrive tal som faktiske brøker i stedet for decimaler. Markér de celler, du vil formatere. Klik på dialogboksstarteren ud for Tal under fanen Hjem. Klik på Brøk på listen Kategori.

Hvordan låser man en celle i sheets?

Hvis du vil fastgøre data på det samme sted og se det, når du scroller, kan du fryse rækker eller kolonner.
 1. På din computer skal du åbne et regneark i Google Sheets.
 2. Vælg en række eller kolonne, du vil fryse eller frigøre.
 3. Øverst skal du klikke på Vis. Frys.
 4. Vælg, hvor mange rækker eller kolonner, der skal fryses.

Hvordan laver man opløftede tal i Excel?

Tryk på Ctrl+1. Markér feltetHævet eller Sænket skrift under Effekter, og klik på OK. Tip!: Selvom Excel ikke har hurtige tastaturgenveje til disse kommandoer, kan du navigere i menuer og dialogbokse kun ved hjælp af tastaturet. Brug Alt+HFNE til hævet skrift og Alt+HFNB til sænket skrift.

Hvordan opløfter man i potens?

Opsummering
 1. Når man ganger to potenser, skal man blot lægge eksponenterne sammen.
 2. Når man dividerer to potenser, skal man blot trække eksponenterne fra hinanden.
 3. Man opløfter en potens i en eksponent ved at gange de to eksponenter med hinanden.

Hvordan gemmer man i Google Sheets?

Opret en kopi af en fil
 1. Åbn startskærmen for Google Docs, Sheets, Slides eller Analyse på din computer.
 2. Åbn den fil, du vil kopiere.
 3. I menuen skal du klikke på Filer. Lav en kopi.
 4. Angiv et navn, og vælg, hvor du vil gemme filen. ...
 5. Klik på OK.

Hvordan finder man typetal i sheets?

At finde et typetal kræver, at der er en værdi der går igen flere gange....For at få det til at fungere, gør man så dette:
 1. Læg en blok om de tre celler.
 2. I formelfeltet skrives =MODE. MULT(C2:C6). (Der må IKKE trykkes ENTER her!)
 3. Tryk CTRL + SHIFT + ENTER. Man kan nu se, at der i alle tre celler står {=MODE. MULT(C2:C6)}.

Hvordan laver man en brøk?

En brøk er blot et tal der skrives som divisionsstykke, man kan sige at det er et regnestykke man ikke bestemmer svaret på, men blot skriver regnestykket. En brøk består af to tal, som er adskilt af en vandret streg. Den vandrette streg kaldes brøkstregen.

Hvordan finder man medianen i sheets?

Dette gøres i Excel og Calc med MEDIAN(). Lad os sige, at vi skal beregne medianen for indholdet af cellerne C2 til C6 i cellen C7, så skal der i celle C7 stå =MEDIAN(C2:C6).

Hvordan låser man en formel i Excel?

Lås celler i Excel
 1. Markér de celler, du vil låse.
 2. Klik på Hjem, og klik derefter på dialogboksstarteren til formatering af celler (pilen til højre for Justering på båndet).
 3. Klik på fanen Beskyttelse, markér afkrydsningsfeltet Låst, og klik derefter på OK.